[Hỏi đáp] Code chỉ cho gửi bài mà không cho reply

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề mình cần người giúp đoạn code có chức năng chỉ cho gửi bài mà không cho reply.

Xin cảm ơn...
  Bài viết hay nhất2

@vi01239984564 wrote:Như tiêu đề mình cần người giúp đoạn code có chức năng chỉ cho gửi bài mà không cho reply.

Xin cảm ơn...

Đóng cái khung Reply lại :D xóa cái icon Reply , cách thủ công .
You cannot reply to topics in this forum