[Hỏi đáp] Tạo tiền tố tiêu đề trong box

  Bài viết hay nhất1
Mình đang muốn tạo tiền tố tiêu đề trong 1 box mà chỉ có box đo mới có thể thấy và chọn. Ví dụ trong box hỏi đáp sẽ có 1 loạt tiền tố để cho mình chọn, nhưng box khác lại không thấy. Chỉ có box hỏi đáp mới có thể thấy được lựa chọn tiền tố đó. Ai biết cách làm có thể chỉ giúp mình với.
You cannot reply to topics in this forum