[Hỏi đáp] Cách để xóa cái này??

  Bài viết hay nhất1


Cái khung chat ở dưới này đợt trước nó hoạt động Ok nhưng bây giờ muốn dùng phải gia hạn ( mất xiền ) nên muốn xóa đi, giờ quên mất nó ở đâu. Mong mọi người chỉ để xóa :)
  Bài viết hay nhất2
Tìm trong footer_end xem
You cannot reply to topics in this forum