[Hỏi đáp] user agent stylesheet là gì?

  Bài viết hay nhất1
cho mình hỏi user agent stylesheet là gì? dùng như thế nào và làm sao để có nó???
  Bài viết hay nhất2
Theo mình user-agent là phần mềm dùng để xem trang mobile của web (VD: facebook thì http://m.facebook.com; ....) còn stylesheet thì chắc là chỉnh sửa màu sắc blah,..
  Bài viết hay nhất3
User agent stylesheet còn gọi là Browser styles, nó bao gồm các style mặc định của trình duyệt.
Vấn đề ở chỗ, mỗi trình duyệt thì có thông số mặc định khác nhau, nên phải tìm cách xử lý cho nó đồng bộ với nhau.
Xem thêm bài viết về Normalize.css
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum