[Hỏi đáp] Tạo HTLM search cho forum

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em định làm một cái khung search nhưng làm sao dể hiện kết quả ở một trang HTLM giông như thế này !
Cảm ơn trước ạ
  Bài viết hay nhất2
https://google.com/cse/ link đó bạn. Chép đoạn script vào HTML page rồi dán link vào button của khung search
  Bài viết hay nhất3
BẠn nói rõ hơn được không !
  Bài viết hay nhất4
Vào đó bạn chọn giao diện sau đó chọn Get Code rồi dán code <script>......</script> mà Google đã cho vào HTML page
  Bài viết hay nhất5

@KTV2 wrote:Vào đó bạn chọn giao diện sau đó chọn Get Code rồi dán code <script>......</script> mà Google đã cho vào HTML page
Mình làm được rồi nhưng tra tì nó toàn ra Không có Kết quả nào
  Bài viết hay nhất6
Đợi vài ngày đi bạn, forum của mình cũng từng bị như vậy
  Bài viết hay nhất7
Thanks!
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum