[Hỏi đáp] trong table bị dư 1 khoảng

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là khi mình xóa một số thẻ <th> ko cần thiết ( thẻ số bài, số chủ đề) thì cái table bị dư 1 khoảng dư như hình trên ( khoảng dư khuông viền đỏ, nền vàng, có chữ dư màu đỏ ở giữa)


Vậy giờ phải làm sao để khoảng dư đó mất đi

Demo: http://mshare.ml/
Nick test: acctest MK Linh123456
  Bài viết hay nhất2
Cho vào CSS:
Code:
table.ipbtable th.forum {
    width: 63% !important;
}
Nếu còn dư nữa thì thay số 63 thành 64, còn dư nữa thì tăng nữa
  Bài viết hay nhất3
Mình sửa được rồi,phải thêm cái thuộc tính !important.
@Mom02315: mình có cái thuộc tính đó từ trước rồi, dù sao cũng cảm ơn bạn
Bác Boom xóa bài này đi
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum