[Hỏi đáp] trong table bị dư 1 khoảng

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là khi mình xóa một số thẻ <th> ko cần thiết ( thẻ số bài, số chủ đề) thì cái table bị dư 1 khoảng dư như hình trên ( khoảng dư khuông viền đỏ, nền vàng, có chữ dư màu đỏ ở giữa)


Vậy giờ phải làm sao để khoảng dư đó mất đi

Demo: http://mshare.ml/
Nick test: acctest MK Linh123456
  Bài viết hay nhất2
Cho vào CSS:
Code:
table.ipbtable th.forum {
    width: 63% !important;
}
Nếu còn dư nữa thì thay số 63 thành 64, còn dư nữa thì tăng nữa
  Bài viết hay nhất3
Mình sửa được rồi,phải thêm cái thuộc tính !important.
@Mom02315: mình có cái thuộc tính đó từ trước rồi, dù sao cũng cảm ơn bạn
Bác Boom xóa bài này đi
You cannot reply to topics in this forum