[Hỏi đáp] Cách thành phần lệch lạc, ko thẳng hàng

  Bài viết hay nhất1
khi mình làm thanh toolbar ( cụ thể là phần thẻ <div id="phai"> cùng các thành phần nằm trong nó) thì xảy ra hiện tượng bị lệch lạc, ko thẳng hàng. Vậy thì làm thế nào để nó thẳng hàng được.
Thành phần ko thẳng hàng:

Code:
 <div>
              <a class="menuAvatar" href="/u1wall" rel="nofollow">
              <img src="http://r36.imgfast.net/users/3616/24/23/33/avatars/1-64.jpg" alt="">
              <strong class="font16px">Admin</strong></a></div><div><a title="Có <strong>1</strong> tin nhắn mới">&nbsp;<strong class="font26px"><i class="fa fa-envelope"></i></strong><strong class="number-msg"></strong>&nbsp;</a><ul><li><a href="/privmsg?folder=inbox" class="linedashed">Có <strong>1</strong> tin nhắn mới&nbsp;(xem)</a></li><li><a class="linesolid" href="/privmsg?mode=post"><i class="fa fa-pencil"></i>&nbsp;Viết tin nhắn mới</a></li></ul></div><div><a href="/profile?mode=editprofile">&nbsp;<strong class="font26px"><i class="fa fa-cogs fa-2"></i></strong></a><ul><li><a href="/u1wall" class="linedashed" rel="nofollow"><i class="fa fa-sticky-note"></i>&nbsp;Vào tường cá nhân </a> </li>  <li><a href="/profile?mode=editprofile"><i class="fa fa-cog fa-1"></i> &nbsp;Thông tin cá nhân</a></li><li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=preferences"><i class="fa fa-lock fa-1"></i>&nbsp; Tùy chọn riêng tư</a></li><li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=signature"><i class="fa fa-pencil-square-o fa-1"></i> &nbsp;Sửa chữ ký</a></li><li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=avatars"><i class="fa fa-picture-o fa-1"></i> &nbsp;Thay ảnh đại diện</a></li><li><a href="/memberlist" class="linedashed"><i class="fa fa-list"></i>&nbsp; Danh bạ thành viên</a></li><li><a href="/search?search_id=watchsearch"><i class="fa fa-bookmark fa-1"></i> &nbsp;Bài đang theo dõi</a></li><li><a href="/search?search_id=favouritesearch"><i class="fa fa-heart fa-1"></i> &nbsp;Bài viết ưa thích</a></li><li><a href="/search?search_id=newposts"><i class="fa fa-star fa-1"></i> &nbsp;Xem bài viết mới</a></li><li><a href="/search?search_id=egosearch"><i class="fa fa-user fa-1"></i> &nbsp;Bài viết của bạn</a></li><li><a href="/search?search_id=unanswered" class="linedashed"><i class="fa fa-ban fa-1"></i>&nbsp; Bài chưa trả lời</a></li><li><a href="/login?logout=1&amp;tid=eeeca2734a137c2098862535d228bf71&amp;key=e426e8" id="logout"><i class="fa fa-power-off fa-1"></i> &nbsp;Thoát</a>
              </li>
              </ul>
              </div>


Demo online: http://mshare.ml
Nick test: acctest Linh123456
Demo mô phỏng: https://jsfiddle.net/manhlinhtm/2gxavt4f/2/
  Bài viết hay nhất2
Code:
#phai > div{float:left}
cho thêm đoạn này vào css
You cannot reply to topics in this forum