[Hỏi đáp] Solved là gì? Và dùng như thế nào?

  Bài viết hay nhất1

Cái này là gì thế ạ? Và dùng nó như nào vậy. Mình đọc mãi vẫn chưa hiểu.
  Bài viết hay nhất2
Solved là khóa đó bạn, ý của dòng đó nói là: "Hiển thị nút Khóa"
  Bài viết hay nhất3
Cụ thể khi một bài viết được đánh dấu là Solved có nghĩa là vấn đề hoặc câu hỏi nêu ra trong bài viết đã được jải qyết chứ không hoàn toàn là khóa bài không cho ai bình luận hay post tiếp.
Nút khóa chỉ có thể sử dụng bởi cấp quản lí như Mod, Admin nhưng Solved có thể sử dụng bởi thành viên thường.
  Bài viết hay nhất4
Sao mình kích hoạt rồi mà không thấy nút này vậy?
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum