[Hỏi đáp] Làm sao để tránh lập lại class hoặc id ?

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là mình xài box con auto 2 cột, mình gắn thẻ <div id="smallrum"></div> bao quanh thẻ {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} khi check w3c thì thấy bị lỗi rất nhiều do id của nó lập lại nhiều lần vì forum mình có nhiều box con.
Vậy có cách nào để tránh lập lại class hoặc id không, ai biết chỉ mình với. Xin cảm ơn !
  Bài viết hay nhất2
Không có cách nào đâu bạn ơi, vì đoạn {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} là của chung cho các box ở forum của bạn, nếu như gắn class hoặc ID vào thì nó sẽ chạy hết theo như bạn cài đặt.
  Bài viết hay nhất3
tuy mình chưa hiểu rõ cách bạn nói nhưng mình đề xuất cách dùng JS để khắc phục.
hướng dẫn:
dùng regex kiểm tra URL hiện tại, nếu đúng là URL cần thì mới thêm Class/Id vào Element.
  Bài viết hay nhất4
@lamhieu wrote:tuy mình chưa hiểu rõ cách bạn nói nhưng mình đề xuất cách dùng JS để khắc phục.
hướng dẫn:
dùng regex kiểm tra URL hiện tại, nếu đúng là URL cần thì mới thêm Class/Id vào Element.
Ý của bạn ấy là bạn ấy có đoạn {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} trong template mà bạn ấy chèn đoạn đó vào giữa <div class="smallrum"></div> để chỉnh sửa CSS cho đoạn mã đó. Mà bạn ấy chỉ muốn hiệu ứng cho 1 box duy nhất nhưng mà đoạn mã trên dùng chung cho các box nên chỉnh sửa CSS thì tất cả các box sẽ như nhau hết.
  Bài viết hay nhất5

@KTV2 wrote:
@lamhieu wrote:tuy mình chưa hiểu rõ cách bạn nói nhưng mình đề xuất cách dùng JS để khắc phục.
hướng dẫn:
dùng regex kiểm tra URL hiện tại, nếu đúng là URL cần thì mới thêm Class/Id vào Element.
Ý của bạn ấy là bạn ấy có đoạn {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} trong template mà bạn ấy chèn đoạn đó vào giữa <div class="smallrum"></div> để chỉnh sửa CSS cho đoạn mã đó. Mà bạn ấy chỉ muốn hiệu ứng cho 1 box duy nhất nhưng mà đoạn mã trên dùng chung cho các box nên chỉnh sửa CSS thì tất cả các box sẽ như nhau hết.
bạn trỏ selector trong css theo dạng:
Code:
smallrum:nth-child(x)
thay x là số thứ tự phần tử của bạn muốn thay đổi.
  Bài viết hay nhất6
@lamhieu wrote:
@KTV2 wrote:
@lamhieu wrote:tuy mình chưa hiểu rõ cách bạn nói nhưng mình đề xuất cách dùng JS để khắc phục.
hướng dẫn:
dùng regex kiểm tra URL hiện tại, nếu đúng là URL cần thì mới thêm Class/Id vào Element.
Ý của bạn ấy là bạn ấy có đoạn {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} trong template mà bạn ấy chèn đoạn đó vào giữa <div class="smallrum"></div> để chỉnh sửa CSS cho đoạn mã đó. Mà bạn ấy chỉ muốn hiệu ứng cho 1 box duy nhất nhưng mà đoạn mã trên dùng chung cho các box nên chỉnh sửa CSS thì tất cả các box sẽ như nhau hết.
bạn trỏ selector trong css theo dạng:
Code:
smallrum:nth-child(x)
thay x là số thứ tự phần tử của bạn muốn thay đổi.
Dùng cái đó nó sẽ tự đếm số của phần tử hả bạn
  Bài viết hay nhất7
mình ko chắc lắm nhưng bạn có thể sử dụng thẻ đó bao ngoài {BOARD_INDEX} trong index body, sau đó dùng code css sau để tạo thuộc tính riêng cho từng box
Code:
 #id hoặc .class mà bạn dùng[alt="tên box"] {
thuộc tính: giá trị;
.......................
}
  Bài viết hay nhất8

@KTV2 wrote:
@lamhieu wrote:
@KTV2 wrote:
@lamhieu wrote:tuy mình chưa hiểu rõ cách bạn nói nhưng mình đề xuất cách dùng JS để khắc phục.
hướng dẫn:
dùng regex kiểm tra URL hiện tại, nếu đúng là URL cần thì mới thêm Class/Id vào Element.
Ý của bạn ấy là bạn ấy có đoạn {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} trong template mà bạn ấy chèn đoạn đó vào giữa <div class="smallrum"></div> để chỉnh sửa CSS cho đoạn mã đó. Mà bạn ấy chỉ muốn hiệu ứng cho 1 box duy nhất nhưng mà đoạn mã trên dùng chung cho các box nên chỉnh sửa CSS thì tất cả các box sẽ như nhau hết.
bạn trỏ selector trong css theo dạng:
Code:
smallrum:nth-child(x)
thay x là số thứ tự phần tử của bạn muốn thay đổi.
Dùng cái đó nó sẽ tự đếm số của phần tử hả bạn
Không, mình tự đặt nó.
Xem thêm tại http://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-child.asp
  Bài viết hay nhất9
Trong 1 trang thì id không được lặp lại. Trùng id trong css không sao nhưng trong js sẽ bị lỗi.
Muốn tránh lỗi lặp id thì phải hiểu templates, kiểm tra chắc chắn rằng cái id mình thêm vào đó là duy nhất, nếu trùng thì dùng class.

Trong css specificity thì id ảnh hưởng mạnh hơn class, nên hạn chế dùng id làm selector trong css. Ngược lại, trong js thì truy xuất element bằng id nhanh hơn class, nên ưu tiên dùng id hơn.
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum