[Hỏi đáp] input text và input button trong form bị lệch hàng

  Bài viết hay nhất1
ai có thể cho mình biết nguyên nhân và cách sửa cái form này ko


demo: http://mshare.ml/
nick test : acctest Mk: Linh123456
  Bài viết hay nhất2
Dùng padding-top để kéo khung search lên trên.
  Bài viết hay nhất3
mình có cảm giác là mấy cái mã này chống lại mình hay sao ấy, mình thêm bằng mấy nó cũng cứ thế
  Bài viết hay nhất4
Thêm !important vào cuối code. Ví dụ: padding-top:5px!important
http://copythuthuat.blogspot.com/2013/06/su-dung-important-trong-css.html
  Bài viết hay nhất5
Vẫn ko được, mình có 1 cái demo mô phỏng đây https://jsfiddle.net/manhlinhtm/nssem5dk/2/
  Bài viết hay nhất6
Thêm vào CSS
Code:
.finding form input[type*="text"]{float:left}
  Bài viết hay nhất7
Thanks bác
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum