[Hỏi đáp] Làm sao dễ xóa phần này ?

  Bài viết hay nhất1
Lúc mình có cho 1 người làm admin , không biết bạn ấy vào chèn cái code này ở đâu mà mãi k ra :( mặc dù đả sài skin mặc định mà cũng vẫn còn , mọi giúp mình với ?

  Bài viết hay nhất2
Mình đoán nó ở overall_footer_begin, bạn thử vào tìm xem
  Bài viết hay nhất3
ACP >> Modules >> Footer links >> Configuration
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum