[Hỏi đáp] Khôi phục viewtopic

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là forum em lúc sửa code máy bị lag nên ấn nhầm vào chỗ nào mà bây giờ cái viewtopic của forum em tan nát rồi. Bây giò em có cầu mong là có cách nào để khôi phục lại không ạ ?
  Bài viết hay nhất2
Truy cập vào http://www.forumvi.com/utils và chọn ngày để restore lại.
  Bài viết hay nhất3
Đọc bài viết http://devs.forumvi.com/t28-tips-luu-y-khi-sua-templates của zzBaivong là bạn hiểu liền, còn vụ restore thì bên trên @Boom đã nói
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum