[Hỏi đáp] Cho hiệu lực tài khoản bị vấn đề ?

  Bài viết hay nhất1
Bị như thế này là bị sao nhỉ ? kích hoạt auto rồi mà member vẫn phải cần kích hoạt Email ?
Nó báo dòng màu đỏ

To prevent spam on forums, the administrator has to manually activate new members as long as the forum is without activity
  Bài viết hay nhất2
Nó phát hiện spam, dòng đầu nó nói để ngăn chặn spam blah blah gì đó, nhưng diễn đàn của bạn cái đó không hoạt động thì phải
  Bài viết hay nhất3
Mình chưa thấy cái đó bao giờ qua http://help.forumotion.com hỏi xem
  Bài viết hay nhất4
Cái này backup lại được k ta
  Bài viết hay nhất5
Hình như là không.
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum