[Hỏi đáp] bác nào giúp mình edit cái hình với

  Bài viết hay nhất1
bác nào giúp mình edit chử ẤT MÙi thành BÍNH THÂN với
  Bài viết hay nhất2
Bạn gửi hình gốc mình edit cho, mình này bị chỉnh sửa quá nhiều nên sửa nữa nhìn sẽ rối và không được đẹp.
  Bài viết hay nhất3

Boom wrote:Bạn gửi hình gốc mình edit cho, mình này bị chỉnh sửa quá nhiều nên sửa nữa nhìn sẽ rối và không được đẹp.

link đây: https://drive.google.com/file/d/0B0j8OL2W4FMpSFZxZ1ZUd1hDaVU/view?usp=sharing
bạn giúp mình nha hihiih
  Bài viết hay nhất4
Gửi bạn: http://i.imgur.com/QY14bbV.png
  Bài viết hay nhất5

Boom wrote:Gửi bạn: http://i.imgur.com/QY14bbV.png
chân thành cam ơn bạn nha ^_^
  Bài viết hay nhất6

Boom wrote:Gửi bạn: http://i.imgur.com/QY14bbV.png
bạn ơi mình quên còn 1 tấm nữa bạn chịu khó giúp mình tấm này nữa nha
thank bạn nhiều
https://drive.google.com/file/d/0B0j8OL2W4FMpWkRsTjB0cDdZTzg/view?usp=sharing
  Bài viết hay nhất7
Đây bạn: http://i.imgur.com/A0DraW8.png
  Bài viết hay nhất8

Boom wrote:Đây bạn: http://i.imgur.com/A0DraW8.png
thank bạn rất nhiều nhé
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum