[Hỏi đáp] Hiệu ứng trượt khi đóng/mở box

  Bài viết hay nhất1
Chào các bạn và BQT, hôm nay mình mạn phép được lập topic hỏi xin code hiệu ứng trượt khi đóng/mở box, mong các bạn và BQT giúp đỡ.
Cảm ơn.
  Bài viết hay nhất2
up
  Bài viết hay nhất3
Xem thêm : https://jsfiddle.net/sjf4ec8u/
//("slow"):tốc độ hiện sau khi ấn//
  Bài viết hay nhất4
Mạng nhà mình yếu load jsfiddle rất lâu, bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình được không?
  Bài viết hay nhất5
Kiểu như này : Ta có 2 id thẻ class như sau:
Code:
flip ; panel
Từ 2 class đó làm ra cai HTLM sau :
Code:
<div id="flip">Ấn đê</div>
<div id="panel">Nothing - By trandangduat</div>
Ta có Javascipt như sau :
Code:
$(document).ready(function(){
    $("#flip").click(function(){
        $("#panel").slideToggle("slow"); //slow : tốc độ
    });
});
Và tự hình thành nên Css :
Example :
Code:
#panel, #flip {
    padding: 10px;
    text-align: center;
    background-color: #ff0000;
    border: solid 1px #c3c3c3;
}

#panel {
    padding: 50px;
    display: none;
}

Tìm hiểu thêm ở chỗ này : http://www.w3schools.com/jquery/jquery_slide.asp
  Bài viết hay nhất6
À thôi, cảm ơn bạn. Mod khóa bài dùm
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum