[Thùng rác] slide menu right by Homaya Takitori

  Bài viết hay nhất1
Xin chào mọi người :v vì mới học được một chút css nên muốn làm một xíu share cho zui

B1. Code Html

Code:
<!-- ^^button ^^ -->
<label for="slide-menu-right" class="menu-button">Menu</label>
<label for="slide-menu-right-2" class="menu-button">Test</label>

<!-- Menu 1 -->
<div class="slide-menu">
  <input id="slide-menu-right" class="menu-toggle" type="checkbox" />
  <div class="menu-wrap">
    <label for="slide-menu-right" class="menu-close">Close</label>
    <h1 class="menu-title">Menu</h1>
    <div class="menu-list">
      <ul>
        <li>
          <a href="#">^^</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">test</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Cghhj</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Andrena</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Homaya</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <label for="slide-menu-right" class="menu-overlay"></label>
</div>

<!-- Menu 2 -->
<div class="slide-menu">
  <input id="slide-menu-right-2" class="menu-toggle" type="checkbox" />
  <div class="menu-wrap">
    <label for="slide-menu-right-2" class="menu-close">Close</label>
    <h1 class="menu-title">Menu 2</h1>
    <div class="menu-list">
      <ul>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Item</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <label for="slide-menu-right-2" class="menu-overlay"></label>
</div>

B2. Chèn vào CSS

Code:
/* Slide menu by Homaya Takitori (vtnlinh.weebly.com)*/

* {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}

body {
  font-family: "Segoe UI", Tahoma, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 14px;
}

.menu-button {
  display: inline-block;
  margin: 4px;
  padding: 7px 20px;
  color: #FFF;
  background: #ff6666;
}

.menu-button:hover {
  background: #ff6666;
  cursor: pointer;
}

.menu-wrap {
  background-color: #111;
  padding: 40px 0;
  overflow: hidden;
  transition: all 0.3s;
  position: fixed;
  width: 300px;
  top: 0;
  right: -300px;
  bottom: 0;
  z-index: 999;
}

.menu-overlay {
  background: rgba(0, 0, 0, 0.4);
  display: none;
  position: fixed;
  left: 0;
  right: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  z-index: 900;
}

.menu-close {
  background: url(http://i.imgur.com/iHYRssG.png) no-repeat scroll center center transparent;
  opacity: 0;
  position: absolute;
  width: 45px;
  height: 45px;
  right: 0;
  top: 0;
  text-indent: -9999px;
  transition: all 0.3s;
}

.menu-close:hover {
  background-color: rgba(236, 69, 69, 1);
  cursor: pointer;
}

.menu-wrap:hover .menu-close {
  opacity: 1;
}

.menu-toggle {
  display: none;
}

.menu-toggle:checked + .menu-wrap {
  right: 0;
}

.menu-toggle:checked ~ .menu-overlay {
  display: block;
}

.menu-title {
  color: #FFF;
  padding-left: 40px;
  font-weight: 300;
}

.menu-list {
  position: absolute;
  top: 120px;
  left: 0;
  bottom: 0px;
  width: 100%;
  height: inherit;
  display: block;
  overflow: hidden;
}

.menu-wrap:hover .menu-list {
  overflow-y: auto;
}

.menu-list ul {
  list-style-type: none;
}

.menu-list li {
  display: block;
}

.menu-list li:first-child {
  border-top: medium none;
}

.menu-list li a {
  display: block;
  padding: 10px 40px;
  font-size: 18px;
  color: #FFF;
  text-decoration: none;
}

.menu-list li a:hover {
  background: #ff6666;
}

.menu-list li a:active {
  background: #666;
}

Demo:

[Only admins are allowed to see this link]
  Bài viết hay nhất2
Có phải bạn làm không thế mà dám đăng vào box tự làm? Nhưng dù sao cũng 1 like vì tinh thần post bài cho Devs
  Bài viết hay nhất3
Bài của bạn bị đưa vào sọt nhá. Code trên là do Zzbaivong viết, đăng tại topic này:
Code:
http://devs.forumvi.com/t691-hoi-ap-how-to-add-multiple-button-on-slide-menu?showpost=p4224

Mong bạn chú ý lần sau đăng bài đúng box và để lại nguồn của người viết để tránh bị vào sọt oan.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum