[Hỏi đáp] Js không hoạt động

  Bài viết hay nhất1
Chào các bạn, mình muốn khi click vào một cái icon nào đó trên navbar thì background sẽ chạy theo, mà mình có đoạn Js sau của @markai30 (markai giúp mình bên CP) mình đã thay class và closert lại nhưng vẫn không hoạt động
Link demo: http://vn.doraeiga.cf/
Nó có cái icon hình lâu đài có background đó, mình muốn click chuột vào đâu thì background sẽ chạy theo đó
Js
Code:
<script type="text/javascript">if(location.pathname != '/'){$('.uProfile .active').removeClass('active');$('.uProfile a[href^="'+location.pathname+'"]').closest('div').addClass('active')}</script>
Nick test:
Tài khoản: Testing Account (viết hoa như phía trước ạ)
Mật khẩu: doraeiga
Cảm ơn mọi người
  Bài viết hay nhất2

@KTV2 wrote:Chào các bạn, mình muốn khi click vào một cái icon nào đó trên navbar thì background sẽ chạy theo, mà mình có đoạn Js sau của @markai30 (markai giúp mình bên CP) mình đã thay class và closert lại nhưng vẫn không hoạt động
Link demo: http://vn.doraeiga.cf/
Nó có cái icon hình lâu đài có background đó, mình muốn click chuột vào đâu thì background sẽ chạy theo đó
Js
Code:
<script type="text/javascript">if(location.pathname != '/'){$('.uProfile .active').removeClass('active');$('.uProfile a[href^="'+location.pathname+'"]').closest('div').addClass('active')}</script>
Nick test:
Tài khoản: Testing Account (viết hoa như phía trước ạ)
Mật khẩu: doraeiga
Cảm ơn mọi người

Thay class sai bét, thì làm sao mà nó chạy được. Vậy mới đúng.

Code:
<script type="text/javascript">"/"!=location.pathname&&($("#loginReg .active").removeClass("active"),$('#loginReg a[href^="'+location.pathname+'"]').addClass("active"));</script>
  Bài viết hay nhất3
Cảm ơn anh @markai30, khóa topic lại dùm em
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum