[Thùng rác] Mất BBcode sau khi xóa Javascript Codes

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em vừa xóa mấy cái Javascript Codes nhưng chẳng biết xóa nhầm cái nào mà cái quick reply với cái post bài mới của em bị mất .
Hình ảnh Demo :
[Only admins are allowed to see this image]
The author of this message was banned from the forum - See the message
You cannot reply to topics in this forum