[Hỏi đáp] Lỗi ChatBox bị Trắng xoá

  Bài viết hay nhất1
Chuyện là,e có dùng thữ zzChat của a Baivong,nhưng sau đó thì biết k tương thích nữa nên e mở lại chatbox bình thường. Nhưng bị là Chatbox của e lại bị trắng xoá,chẵng có gì trong đó mặc dù e đã để mặc định,e đã thêm thẻ {CHATBOX_TOP} nhưng khung CB vẫn bị trắng xoá. Anh chị đi ngang có thể xem giúp em bị lỗi gì được k ạ :( ?
  Bài viết hay nhất2
zzChat của @zzbaivong đã hết hạn và không sử dụng được nữa.
  Bài viết hay nhất3
bạn này đã nói là zzchat là ver 7 nay fm đã 9 hay 10 j rồi nên nó đã die rồi
  Bài viết hay nhất4

@Kelvin_Kingleon wrote:bạn này đã nói là zzchat là ver 7 nay fm đã 9 hay 10 j rồi nên nó đã die rồi

=> Đọc cho kĩ, họ bảo là đang dùng chatbox mặc định

@moncute : bạn có thể đưa cho bọn mình link forum của bạn ko, như thế thì chúng mình mới có thể giúp bạn
  Bài viết hay nhất5

@kingofgame wrote:
@Kelvin_Kingleon wrote:bạn này đã nói là zzchat là ver 7 nay fm đã 9 hay 10 j rồi nên nó đã die rồi

=> Đọc cho kĩ, họ bảo là đang dùng chatbox mặc định

@moncute : bạn có thể đưa cho bọn mình link forum của bạn ko, như thế thì chúng mình mới có thể giúp bạn
Dạ thưa, bạn đã không biết đừng tỏ ra vẻ nguy hiểm, chatbox của FM trải qua thời gian nhé
zzChat ver 1 => Chatbox 7
zzChat ver 2 => Chatbox 8
Chatbox 9 + 10 không có zzChat
  Bài viết hay nhất6

@KTV2 wrote:
@kingofgame wrote:
@Kelvin_Kingleon wrote:bạn này đã nói là zzchat là ver 7 nay fm đã 9 hay 10 j rồi nên nó đã die rồi

=> Đọc cho kĩ, họ bảo là đang dùng chatbox mặc định

@moncute : bạn có thể đưa cho bọn mình link forum của bạn ko, như thế thì chúng mình mới có thể giúp bạn
Dạ thưa, bạn đã không biết đừng tỏ ra vẻ nguy hiểm, chatbox của FM trải qua thời gian nhé
zzChat ver 1 => Chatbox 7
zzChat ver 2 => Chatbox 8
Chatbox 9 + 10 không có zzChat

Họ bảo là đang dùng chatbox mặc định??????????????? trời ơi!!!!!!!!!!, họ đâu có dùng cái của baivong
  Bài viết hay nhất7
đưa dùm cái đề mố :v
P/S: nếu bạn chưa xóa đoạn css này thì xóa đi thì nó hiện nhé ^^
Code:
#chatbox_header, #chatbox_members, #chatbox, #chatbox_footer {
  display: none;
}
  Bài viết hay nhất8

@Kelvin_Kingleon wrote:đưa dùm cái đề mố :v
P/S: nếu bạn chưa xóa đoạn css này thì xóa đi thì nó hiện nhé ^^
Code:
#chatbox_header, #chatbox_members, #chatbox, #chatbox_footer {
   display: none;
}
E biết zzchat k xài đc bên e để mặc định và xóa luôn đoạn đó nhưng vẫn k đc ạ :(
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum