[Hỏi đáp] Mất thanh BBCode

  Bài viết hay nhất1
Lời đầu tiên là xin phép được lấy thanh nav của www.vnsweetdream.net của @KirigayaKazuto
Và vấn đề chính là mình không hiểu sao đã kích hoạt toolbar nhưng không hiện, đồng thời thanh BBCode cũng không hiện được (ảnh demo ở dưới)

ACC test
Tài khoản: Testing Account
Mật khẩu: doraeiga (viết thường nha)
Cảm ơn
  Bài viết hay nhất2
Up
  Bài viết hay nhất3

@KTV2 wrote:Up
p/s: tốt hơn là bạn nên hỏi người mà đã tạo ra diễn đàn đó
  Bài viết hay nhất4
Tìm trong header :
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
sửa thành :
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  Bài viết hay nhất5

@kingofgame wrote:
@KTV2 wrote:Up
p/s: tốt hơn là bạn nên hỏi người mà đã tạo ra diễn đàn đó
Quy định của Devs "Nếu không giải đáp được hoặc không muốn thì đừng trả lời."
@trandangduat : mình có hai dòng đó, đã làm như bạn nhưng vẫn không được
  Bài viết hay nhất6

@KTV2 wrote:
@kingofgame wrote:
@KTV2 wrote:Up
p/s: tốt hơn là bạn nên hỏi người mà đã tạo ra diễn đàn đó
Quy định của Devs "Nếu không giải đáp được hoặc không muốn thì đừng trả lời."
@trandangduat : mình có hai dòng đó, đã làm như bạn nhưng vẫn không được
Thử ở viewtopic xem !
  Bài viết hay nhất7
@KTV2 : Nick test không vào được
  Bài viết hay nhất8
Testing Account
doraeiga
Vẫn vào bt mà bạn
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum