[Hỏi đáp] Lỗi Index_box

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là forum em khi thêm code này của @zzbaivong và Chuyên mục con giống Xenforo thì nó thành ra thế này

Ảnh ;
Forum :http://forumchemgio123.123.st/
Xin chân thành cảm ơn !
Ảnh :
  Bài viết hay nhất2
http://devs.forumvi.com/t1172-hoi-ap-xin-code-box-con-giong-devs#7553
Thử cách này xem sao :)
  Bài viết hay nhất3
Vẫn không được ạ
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum