[Hỏi đáp] Mất thanh toolbar ở trên đầu forum

  Bài viết hay nhất1
Nhưa tiêu đề forum em bị mất cái thanh toolbar ở trên đầu :
Ảnh :
Forum Link : http://forumchemgio123.123.st/
Nick test :
duatthoi
Mật khẩu nick test : Duat2005
  Bài viết hay nhất2
ACP - Modules - Toolbar - Activate the toolbar: Có
  Bài viết hay nhất3
Em cảm ơn rất nhiều ja
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum