[Hỏi đáp] Cho hỏi về Css bó tròn góc

  Bài viết hay nhất1
Em mới vừa gia nhập forumvi.com nên không biết làm cách nào để bỏ cái bó góc mặt định không ợ !nhìn bó góc xấu lắm! cho e xin cái css để bỏ nó đi e mò hoài chẳng thấy :)
  Bài viết hay nhất2
Lần sau nhờ đưa link rõ nhé
Dùng CSS: border:none !important;
  Bài viết hay nhất3

@KTV2 wrote:Lần sau nhờ đưa link rõ nhé
Dùng CSS: border:none !important;
E dán vào CSS Stylesheet rồi nhưng vẩn không được ạ ! link : http://congnghe3s.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất4
Dán cái dòng đó vào hiện làm con bạn
Nhưng mà do PhpBB3 thằng Forumotion nó chơi ăn gian nó đặt hình ảnh nên phải dùng link ảnh http://illiweb.com/fa/emty.gif để ẩn, dán đoạn CSS sau vào
Code:
span.corners-top span {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-top {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-bottom span {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-bottom {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
  Bài viết hay nhất5

@KTV2 wrote:Dán cái dòng đó vào hiện làm con bạn
Nhưng mà do PhpBB3 thằng Forumotion nó chơi ăn gian nó đặt hình ảnh nên phải dùng link ảnh http://illiweb.com/fa/emty.gif để ẩn, dán đoạn CSS sau vào
Code:
span.corners-top span {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-top {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-bottom span {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
span.corners-bottom {background-image: url(http://illiweb.com/fa/emty.gif);background-position: 100% 0;}
Cảm ơn bác nhiều luôn đó ợ ! <3
  Bài viết hay nhất6
Hãy cảm ơn bằng hành động (Click vào nút +3)
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum