[Quán bar] Thử nghiệm shop gunny

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Mấy bữa nay rảnh. Ngồi download resource sẵn có của gunny về làm lại thành cái shop như vậy. Mời anh em thử nghiệm tí nha.

Demo online: 


http://viethoagame.forumvi.com/h75-shop

Chức năng:  1. Tự động cộng trừ xu trực tiếp khi mua hàng. Tự động lưu dữ liệu vào field của thành viên.
  2. Tạm thời mình chỉ cho nó hiển thị ở wall thôi. Chưa rảnh để đưa nó vào bài viết mỗi thành viên. Ai muốn xem thử thì vào link này http://viethoagame.forumvi.com/u1.
  3. Có thể tùy chọn 2 giới tính nam hoặc nữ.
  4. Bổ sung thêm một số mục chọn. Như: Chọn nguyên bộ, phông nền và hiệu ứng.
  5. Tự động tạo giá tiền và chỉ số mỗi vật phẩm.
  6. Tự động tính cấp độ và chỉ số mỗi nhân vật khi trang bị vật phẩm. Tối đa cấp độ là 99.
  7. Mỗi vật phẩm có một giá tiền khác nhau. Khi mua hàng sẽ tự động trừ số xu đã mua chính xác. Không dùng kiểu gửi bài trừ xu như cũ.
  8. Chỉ dùng flash ở vật phẩm vòng và cánh. Do đó nó có thể hiện thị hầu hết các trình duyệt.


P/s: Tạm thời thế thôi. Rảnh làm chơi chứ cũng chẳng ưng ý lắm. Bữa nào làm thêm các chỉ số khi mang item để làm cấp độ thì thấy hay hơn.
  Bài viết hay nhất26
ko thấy
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function upload_begin(){$('.ajax-file-upload,.ajax-upload-dragdrop').fadeIn(500);$('.up-complete').fadeOut(500);}function upload_close(){$('.wbb-upimg').removeClass('on');$('#upload_pop').hide();$('.wysibb-body').show();show_upload = false;}function upload_copy(){var a = $('#file-html').val();$('.wysibb-body').append('<br>'+a+'');upload_close();}set_upload = true;function upload(){var check = $('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').attr('class');if(check.indexOf('on') > -1){$('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').trigger('click');}if(set_upload == true){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.loading').fadeIn(500);$.getScript('https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/upload8.js').done(function(){$.get('/h74-upload').done(function(data){$('.wysibb-body').hide();$('.wysibb-text').append(data);upload_config();$('.loading').fadeOut(500);set_upload = false;show_upload = true;})});}else{if(show_upload == false){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.wysibb-body').hide();$('#upload_pop').show();show_upload = true;}else{upload_close();}}}$('dl.codebox.spoiler dt').toggle(function(){$(this).closest('.spoiler').addClass('opensp')},function(){$(this).closest('.spoiler').removeClass('opensp');});location.href.indexOf("register?agreed=true&step=2")>-1&&($("form:last").addClass("reg_page col-md-12"),$(".reg_page input").addClass("form-control"),$(".reg_page dt").addClass("col-md-4"),$(".reg_page dd").addClass("col-md-8"),$(".reg_page p").addClass("alert alert-danger fade in"),$(".reg_page .panel").removeClass().addClass("reg_content"),$(".reg_page h1").wrap('<div class="block_title"></div>'),$('.reg_page input[type="submit"]').replaceWith('<div class="confirm_submit ucp_submit reg_submit"><span class="submit_posting yes"><i class="fa fa-check-square-o"></i><input class="button1" type="submit" name="submit" value="Chấp Nhận"></span><span class="submit_posting reset"><i class="fa fa-refresh"></i><input class="button2" type="reset" name="reset" value="Xác lập lại"></span></div>'),$('input[type="reset"]').remove(),$("#pwd_bad").addClass("alert alert-warning"),$("#pwd_middle").addClass("alert alert-info"),$("#pwd_good").addClass("alert alert-success"));//]]></script>
à :v, có biết thẻ js ko :P
  Bài viết hay nhất27
Mình xin được mạn phép rip như thế này
Code HTML:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#"xml:lang="vi"><head><title>Shop</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/favicon/discussion.ico" /><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/113848636817684040004/posts" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=22" title="Thông Báo" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=37" title="Góp Ý - Kiến Nghị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=38" title="Sự kiện" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=1" title="Tin Trong Nước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="Tin Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=3" title="Tin Công Nghệ" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=31" title="Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=33" title="Phần Mềm PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=11" title="Download Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=9" title="Android Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=10" title="Ứng Dụng Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=6" title="Giả Lập Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=14" title="Game Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=15" title="Ứng Dụng Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=36" title="Thảo Luận Về Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=27" title="Phim Di Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=39" title="Âm Nhạc" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=29" title="Phim Server 2" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=24" title="Phim Hoạt Hình" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=23" title="Phim Hành Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=25" title="Phim Phiêu Lưu" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=26" title="Phim Viễn Tưởng" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=35" title="Phim Chiến Tranh" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=43" title="Phim Hài Hước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=48" title="Phim Mới" /><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest topics (ATOM)" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/?type=atom" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" /><meta property="og:title" content="Shop"/><meta property="og:site_name" content="viethoagame.forumvi.com"/><meta name="title" content="Shop" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="Việt Hóa Game" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.board-directory.net/search/improvedsearch.xml" title="Search forums" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/css/default/wbbtheme3.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/theme_forum12.css" /><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script><script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/js/Editor.min_v2.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
               var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "en";
                _userdata["activate_toolbar"] = 0;
                _userdata["fix_toolbar"] = 0;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src=\"http://r30.imgfast.net/users/3011/24/83/66/avatars/gallery/images12.jpg\" alt=\"\" />";
                _userdata["user_posts"] = 0;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 0;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
           

        if(typeof(_lang) == "undefined") {
            var _lang = new Object();
        }
       
        _lang["Twitter"] ="Forumotion";
   
//]]>
</script>

<style type="text/css">
#left .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom:4px;overflow: hidden;padding:0;}#left .8c509 span.corners-bottom, #left .8c509 span.corners-top {margin:0;}#main .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom: 4px;overflow: hidden;padding: 0 10px;}#main .8c509 span.corners-bottom, #main .8c509 span.corners-top {margin:0 -10px;}#main .8c509 .main-content iframe{display: block important!;visibility: visible important!}div#main-content iframe[src*=adstune]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=criteo]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=ad6b]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=z5x]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=doubleclick]:not([style*=display]) {display: block !important;visibility: visible !important;}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1401365470085999";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(["_setAccount", "UA-48365772-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);(function() {var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script><meta name="google-site-verification" content="Xf6D1SVwTn6eUbYX5nBYrwqa7jfljU6sdBSZ_NY5NB4" /><style type="text/css">div[style^="clear"] {display: none;}.music_frame {opacity: 0;height: 0;width: 0;position: fixed;top: -999999px;z-index: -9999;}.show_mess li {display: block!important;}div[data="Phim Lẻ"] h3 a:before {display: none;}div[data="Phim Lẻ"] .forum_header {background: none!important;}div[style="overflow:visible"] {display: block;padding: 0 15px;margin: 5px 0;}div[style="overflow:visible"] .inner {background: white;padding: 0 50px;}.list-menu li {margin: 10px 0;}.wbb-thanker, .wbb-download,.wall_message .wbb-header {display: none!important;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info {display: block;font-size: 0;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info strong {font-size: 25px;}.login_page {margin: 20px 0;}.login_page h2 {color: brown;margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page #username_index, .login_page #password_index {width: 40%;display: inline-block;}.login_page .user_input,.login_page .pass_input {margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page .user_input:before,.login_page .pass_input:before {content: "Tên đăng nhập:";display: inline-block;width: 20%;}.login_page .form_head_center {color: initial;}.login_page .pass_input:before {content: "Mật khẩu: ";}.login_page .input_input {text-align: center;}.login_page .form-link,.login_page .auto_input {display: none;}</style></head><body id="phpbb"><div class="menu-content"><div class="nav_mobile_click"><div class="nav_mobile_menu"><i class="fa fa-list"></i></div><div class="nav_mobile_title"><h1>Việt Hóa Game</h1></div></div><ul class="list-menu"><li><a href="/"><i class="fa fa-home"></i> Diễn Đàn</a></li><li class="tab-link login_header" ><a class="redirect_changer_2" href="/login"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng Nhập</a><div class="list-hide-tab tab_menu_list"><div class="list-tab-content"><form action="/login" method="post" class="frm-form login_index_form" name="form_login"><div class="form_head_center"><h2><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> Đăng Nhập</h2><div class="user_input"><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username_index" size="30" maxlength="40" value="" class="inputfield form-control" placeholder="Tên truy cập" /></div><div class="pass_input"><input type="password" tabindex="2" id="password_index" name="password" size="30" maxlength="25" class="inputfield form-control" placeholder="Mật khẩu" /></div><div class="auto_input"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin_index" tabindex="4" class="checkbox" checked="checked" /> Đăng nhập tự động.</div><div class="input_input"><input type="hidden" class="redirect_changer_1" name="redirect" value="" /><input type="hidden" name="query" value="" /><input type="submit" name="login" tabindex="6" value="Đăng Nhập" class="button2 tran" /></div><div class="form-link"><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a><a href="/profile?mode=sendpassword"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Quên Mật Khẩu</a></div></div></form></div></div></li><li><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a></li><li class="tab-link"><a href="/c4-tin-tuc"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> Tin Tức</a><div class="list-hide-tab tab-news"><div class="list-tab-content"><a href="/f1-tin-trong-nuoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Trong Nước</a><a href="/f2-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Game</a><a href="/f3-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Công Nghệ</a></div></div></li><li><a href="/search"><i class="fa fa-search"></i> Tìm Kiếm</a></li><li class="tab_link"><a href="c5-phim-online"><i class="fa fa-video-camera"></i> Phim Online</a><div class="list-hide-tab tab_movie"><div class="list-tab-content"><a href="/f20-kinh-di"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Kinh Dị</a><a href="/f24-hoat-hinh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hoạt Hình</a><a href="/f23-hanh-ong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hành Động</a><a href="/f25-phieu-luu"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Phiêu Lưu</a><a href="/f26-vien-tuong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Viễn Tưởng</a><a href="/f35-chien-tranh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Chiến Tranh</a><a href="/f43-hai-huoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hài Hước</a></div></div></li></ul></div><div id="wrap_body"><div id="page_body"><div id="main_body"><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var redirect = location.href;$('.redirect_changer_2').each(function(){var a = $(this).attr('href');var a = ''+a+'?redirect=' + redirect + '';$(this).attr('href',a);});$('.redirect_changer_1').each(function(){$(this).attr('value',redirect);});$('.nav_mobile_menu').toggle(function(){$('.list-menu').show()},function(){$('.list-menu').hide()});if(location.href.indexOf('/login') > -1){$('#main_body').before('<div class="col-md-12 login_page">'+$('.login_header .list-tab-content').html()+'</div>').remove();}//]]></script><div  class="8c509" style="overflow:visible"><span class="corners-top"><span></span></span><div class="inner"><div  class='oeac119 ' ><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13698&t=iframe" style="width:728px;height:90px;border:0;overflow:hidden;"></iframe><br class="clear" /></div><div style="clear:both;"></div><style type="text/css">html body .oeac119,html body .oeac119 iframe,html body iframe[name="google_ads_frame"],html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body div.oeac119,html body #page-body .oeac119{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0 auto!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html body .oeac119,html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html body .oeac119 iframe{border:0px!important}html body iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div><div style="height:3px"></div><link href="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css"><div id="body_shop">
  <div id="shop_center">
    <div id="tab_shop">
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vk',0,24,78)">Vũ Khí</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,207)">Áo</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,212)">Áo</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Non',0,24,182)">Nón</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Kinh',0,24,97)">Kính</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Ts',0,24,93)">Trang Sức</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,110)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,117)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Bo',0,24,314)">Nguyên Bộ</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Canh',0,24,26)">Cánh</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Nen',0,24,64)">Nền</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vong',0,5,5)">Vòng</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Pet',0,24,70)">Pet</div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_left" style="max-width: 328px;">
    <h1>Cửa Hàng</h1>
    <div id="shop_gt">
      <div class="wrap_gt">
        <div class="gt_text">Chọn Giới Tính</div>
         <span data="Nam" class="gt_nam gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nam</span>
        <span data="Nu" class="gt_nu gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nữ</span>
      </div>
    </div>
    <div id="shop_profile">
      <div id="profile_user" class="is_loading">
        <div class="username">Tên Thành Viên: <span></span></div>
        <div class="gold_user">Hiện Có: <span></span> Xu</div>
      </div>
      <div id="avata_preview">
        <div id="avata">
          <canvas id="Gunny"></canvas>
          <div id="Canh" class="item"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="total_shop">
      <div class="total_info">
        Tổng số tiền thanh toán: <div id="total_buy"></div> $
      </div>
      <div id="total_alert">
        <div class="wrap_alert"><i class="fa fa-spinner fa-pulse"></i><span> Đang xử lý, xin vui lòng chờ...</span></div>
        <div class="wrap_fixed" onclick="alert_close()"></div>
      </div>
      <div id="buy_all" class="btn btn-success">
        <i class="fa fa-shopping-cart" style="font-size: 26px;vertical-align: middle;"></i> Thanh Toán
      </div>
    </div>   
<div id="copy_shop">
      <div name="cấm xóa 3 dòng sau">Copyright © 2015 by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">VHG</a></div>
      <div>Powered by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Markai30</a></div>
<div>Rip by <a href="http://devs.forumvi.com/u421wall">kingofgame</a></div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_right" style="margin-top: 20px;">
    <div id="shop_avata"><div class="shop_help" style="    background-image: url(https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/shop.jpg);"></div></div>
    <div id="page_item"></div>
  </div>
</div>
  <script src="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Run.min.js" type="text/javascript"></script>
  <!--<div id="oeac119" style="clear:both;"><div align="center">
        <div style="text-align:center; display:inline-block; margin:0 auto;">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding:0; margin:0; border:none;">
            <tbody>
            <tr>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
        </div></div></div><div style="height:3px"></div>--></div></div><div class="loading dhide"><div class="load_content"><div class="dots-loader">Loading…</div><div class="load_text">Vui lòng chờ chút nhé.</div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function upload_begin(){$('.ajax-file-upload,.ajax-upload-dragdrop').fadeIn(500);$('.up-complete').fadeOut(500);}function upload_close(){$('.wbb-upimg').removeClass('on');$('#upload_pop').hide();$('.wysibb-body').show();show_upload = false;}function upload_copy(){var a = $('#file-html').val();$('.wysibb-body').append('<br>'+a+'');upload_close();}set_upload = true;function upload(){var check = $('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').attr('class');if(check.indexOf('on') > -1){$('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').trigger('click');}if(set_upload == true){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.loading').fadeIn(500);$.getScript('https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/upload8.js').done(function(){$.get('/h74-upload').done(function(data){$('.wysibb-body').hide();$('.wysibb-text').append(data);upload_config();$('.loading').fadeOut(500);set_upload = false;show_upload = true;})});}else{if(show_upload == false){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.wysibb-body').hide();$('#upload_pop').show();show_upload = true;}else{upload_close();}}}$('dl.codebox.spoiler dt').toggle(function(){$(this).closest('.spoiler').addClass('opensp')},function(){$(this).closest('.spoiler').removeClass('opensp');});location.href.indexOf("register?agreed=true&step=2")>-1&&($("form:last").addClass("reg_page col-md-12"),$(".reg_page input").addClass("form-control"),$(".reg_page dt").addClass("col-md-4"),$(".reg_page dd").addClass("col-md-8"),$(".reg_page p").addClass("alert alert-danger fade in"),$(".reg_page .panel").removeClass().addClass("reg_content"),$(".reg_page h1").wrap('<div class="block_title"></div>'),$('.reg_page input[type="submit"]').replaceWith('<div class="confirm_submit ucp_submit reg_submit"><span class="submit_posting yes"><i class="fa fa-check-square-o"></i><input class="button1" type="submit" name="submit" value="Chấp Nhận"></span><span class="submit_posting reset"><i class="fa fa-refresh"></i><input class="button2" type="reset" name="reset" value="Xác lập lại"></span></div>'),$('input[type="reset"]').remove(),$("#pwd_bad").addClass("alert alert-warning"),$("#pwd_middle").addClass("alert alert-info"),$("#pwd_good").addClass("alert alert-success"));//]]></script><!--
<strong><a href="http://www.forumotion.com/create-forum/phpbb3" target="_blank">Free forum</a></strong>&nbsp;|&nbsp;<span class="gensmall">©</span> <a href="http://www.forumotion.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="/contact" rel="nofollow">Contact</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="/abuse?page=%2Fh75-shop&amp;report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a>&nbsp;|&nbsp;<strong><a href="http://www.forumotion.com" target="_blank">Free forums</a></strong>--><div class="midnight-" id="sub-footer"><div class="container"><div class="row bottomLinks"><div class="col-sm-7 sm-direction"><ul class="list-inline footer-nav"><li><a href="http://www.forumvi.com/" target="_blank">Free forum</a></li><li><a href="http://www.forumvi.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a></li><li><a href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a></li><li><a href="/statistics" rel="nofollow">Statistics</a></li><li><a href="/abuse?page=%2Fforum&amp;report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a></li></ul></div><div class="col-sm-5 sm-direction"><div class="clearfix socialbar"><div class="social-network"><a class="google-plus-color" title="Google Plus"  href="https://plus.google.com/113848636817684040004"><i class="fa fa-google-plus"></i></a><a class="github-color" title="Github"  href="https://github.com/matran991"><i class="fa fa-github"></i></a><a class="facebook-color" title="Facebook"  href="https://www.facebook.com/viethoagame.forumvi"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="twitter-color" title="Twitter"  href="https://twitter.com/viethoagame"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="rss-color hidden-xs" title="Feed" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/"><i class="fa fa-rss"></i></a></div></div></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="copyrights detail_admin">Diễn đàn <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Việt Hóa Game</a> là một diễn đàn mở. Chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một nơi giải trí thật là bổ ích.<br />Mọi tài nguyên trong diễn đàn đều thuộc về tất cả thành viên. Ban quản trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bài viết của thành viên.Thân chào tất cả.</p></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="debug-output">Admin: <a title="matran999" href="/u1">Matran999</a><br />Email:<span class="email_footer">matran999@gmail.com</span></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
fa_endpage();//]]></script><script type="text/javascript">
    var vglnk = {
        api_url: 'http://api.viglink.com/api',
        key: '9019de09e2fbd24ca1be00a9fededd9e'
    };

  (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
        'http://cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
    }(document, 'script'));
</script></body></html>

=> Nếu hữu dụng nhớ +1thanks
p/s: Chỉ nên rip khi tác giả cho phép, ko được rip mà ko hỏi ý kiến tác giả
@Kelvin_Kingleon : Nên dùng trình duyệt firefox, và rip thì phải chú ý tất cả các phần, nhớ rút gọn code kẻo thừa, tải trang lâu
  Bài viết hay nhất28
Rip được mà không xài được cũng như không. Trình mấy chú còn non lắm ^^.
  Bài viết hay nhất29

@markai30 wrote:Rip được mà không xài được cũng như không. Trình mấy chú còn non lắm ^^.

=> Ý bác là gì, em ko hiểu
  Bài viết hay nhất30

@kingofgame wrote:
@markai30 wrote:Rip được mà không xài được cũng như không. Trình mấy chú còn non lắm ^^.

=> Ý bác là gì, em ko hiểu

Thì rip được cái shop nhưng chú xài dc không mới là vấn đề. Rip kiẻu đó ctrl-u là ra thôi. có hay ho gì đâu.
  Bài viết hay nhất31
Thế thì bác cho code gốc đi cho nó dễ sử dụng chứ bác cứ mấp mấp mé mé thế làm gì
  Bài viết hay nhất32

@kingofgame wrote:Mình xin được mạn phép rip như thế này
Code HTML:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#"xml:lang="vi"><head><title>Shop</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/favicon/discussion.ico" /><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/113848636817684040004/posts" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=22" title="Thông Báo" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=37" title="Góp Ý - Kiến Nghị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=38" title="Sự kiện" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=1" title="Tin Trong Nước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="Tin Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=3" title="Tin Công Nghệ" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=31" title="Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=33" title="Phần Mềm PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=11" title="Download Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=9" title="Android Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=10" title="Ứng Dụng Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=6" title="Giả Lập Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=14" title="Game Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=15" title="Ứng Dụng Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=36" title="Thảo Luận Về Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=27" title="Phim Di Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=39" title="Âm Nhạc" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=29" title="Phim Server 2" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=24" title="Phim Hoạt Hình" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=23" title="Phim Hành Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=25" title="Phim Phiêu Lưu" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=26" title="Phim Viễn Tưởng" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=35" title="Phim Chiến Tranh" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=43" title="Phim Hài Hước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=48" title="Phim Mới" /><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest topics (ATOM)" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/?type=atom" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" /><meta property="og:title" content="Shop"/><meta property="og:site_name" content="viethoagame.forumvi.com"/><meta name="title" content="Shop" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="Việt Hóa Game" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.board-directory.net/search/improvedsearch.xml" title="Search forums" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/css/default/wbbtheme3.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/theme_forum12.css" /><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script><script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/js/Editor.min_v2.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
 var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "en";
                _userdata["activate_toolbar"] = 0;
                _userdata["fix_toolbar"] = 0;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src="http://r30.imgfast.net/users/3011/24/83/66/avatars/gallery/images12.jpg" alt="" />";
                _userdata["user_posts"] = 0;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 0;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
            

        if(typeof(_lang) == "undefined") {
            var _lang = new Object();
        }
        
        _lang["Twitter"] ="Forumotion";
    
//]]>
</script>

<style type="text/css">
#left .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom:4px;overflow: hidden;padding:0;}#left .8c509 span.corners-bottom, #left .8c509 span.corners-top {margin:0;}#main .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom: 4px;overflow: hidden;padding: 0 10px;}#main .8c509 span.corners-bottom, #main .8c509 span.corners-top {margin:0 -10px;}#main .8c509 .main-content iframe{display: block important!;visibility: visible important!}div#main-content iframe[src*=adstune]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=criteo]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=ad6b]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=z5x]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=doubleclick]:not([style*=display]) {display: block !important;visibility: visible !important;}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1401365470085999";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(["_setAccount", "UA-48365772-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);(function() {var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script><meta name="google-site-verification" content="Xf6D1SVwTn6eUbYX5nBYrwqa7jfljU6sdBSZ_NY5NB4" /><style type="text/css">div[style^="clear"] {display: none;}.music_frame {opacity: 0;height: 0;width: 0;position: fixed;top: -999999px;z-index: -9999;}.show_mess li {display: block!important;}div[data="Phim Lẻ"] h3 a:before {display: none;}div[data="Phim Lẻ"] .forum_header {background: none!important;}div[style="overflow:visible"] {display: block;padding: 0 15px;margin: 5px 0;}div[style="overflow:visible"] .inner {background: white;padding: 0 50px;}.list-menu li {margin: 10px 0;}.wbb-thanker, .wbb-download,.wall_message .wbb-header {display: none!important;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info {display: block;font-size: 0;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info strong {font-size: 25px;}.login_page {margin: 20px 0;}.login_page h2 {color: brown;margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page #username_index, .login_page #password_index {width: 40%;display: inline-block;}.login_page .user_input,.login_page .pass_input {margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page .user_input:before,.login_page .pass_input:before {content: "Tên đăng nhập:";display: inline-block;width: 20%;}.login_page .form_head_center {color: initial;}.login_page .pass_input:before {content: "Mật khẩu: ";}.login_page .input_input {text-align: center;}.login_page .form-link,.login_page .auto_input {display: none;}</style></head><body id="phpbb"><div class="menu-content"><div class="nav_mobile_click"><div class="nav_mobile_menu"><i class="fa fa-list"></i></div><div class="nav_mobile_title"><h1>Việt Hóa Game</h1></div></div><ul class="list-menu"><li><a href="/"><i class="fa fa-home"></i> Diễn Đàn</a></li><li class="tab-link login_header" ><a class="redirect_changer_2" href="/login"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng Nhập</a><div class="list-hide-tab tab_menu_list"><div class="list-tab-content"><form action="/login" method="post" class="frm-form login_index_form" name="form_login"><div class="form_head_center"><h2><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> Đăng Nhập</h2><div class="user_input"><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username_index" size="30" maxlength="40" value="" class="inputfield form-control" placeholder="Tên truy cập" /></div><div class="pass_input"><input type="password" tabindex="2" id="password_index" name="password" size="30" maxlength="25" class="inputfield form-control" placeholder="Mật khẩu" /></div><div class="auto_input"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin_index" tabindex="4" class="checkbox" checked="checked" /> Đăng nhập tự động.</div><div class="input_input"><input type="hidden" class="redirect_changer_1" name="redirect" value="" /><input type="hidden" name="query" value="" /><input type="submit" name="login" tabindex="6" value="Đăng Nhập" class="button2 tran" /></div><div class="form-link"><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a><a href="/profile?mode=sendpassword"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Quên Mật Khẩu</a></div></div></form></div></div></li><li><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a></li><li class="tab-link"><a href="/c4-tin-tuc"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> Tin Tức</a><div class="list-hide-tab tab-news"><div class="list-tab-content"><a href="/f1-tin-trong-nuoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Trong Nước</a><a href="/f2-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Game</a><a href="/f3-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Công Nghệ</a></div></div></li><li><a href="/search"><i class="fa fa-search"></i> Tìm Kiếm</a></li><li class="tab_link"><a href="c5-phim-online"><i class="fa fa-video-camera"></i> Phim Online</a><div class="list-hide-tab tab_movie"><div class="list-tab-content"><a href="/f20-kinh-di"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Kinh Dị</a><a href="/f24-hoat-hinh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hoạt Hình</a><a href="/f23-hanh-ong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hành Động</a><a href="/f25-phieu-luu"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Phiêu Lưu</a><a href="/f26-vien-tuong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Viễn Tưởng</a><a href="/f35-chien-tranh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Chiến Tranh</a><a href="/f43-hai-huoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hài Hước</a></div></div></li></ul></div><div id="wrap_body"><div id="page_body"><div id="main_body"><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var redirect = location.href;$('.redirect_changer_2').each(function(){var a = $(this).attr('href');var a = ''+a+'?redirect=' + redirect + '';$(this).attr('href',a);});$('.redirect_changer_1').each(function(){$(this).attr('value',redirect);});$('.nav_mobile_menu').toggle(function(){$('.list-menu').show()},function(){$('.list-menu').hide()});if(location.href.indexOf('/login') > -1){$('#main_body').before('<div class="col-md-12 login_page">'+$('.login_header .list-tab-content').html()+'</div>').remove();}//]]></script><div  class="8c509" style="overflow:visible"><span class="corners-top"><span></span></span><div class="inner"><div  class='oeac119 ' ><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13698&t=iframe" style="width:728px;height:90px;border:0;overflow:hidden;"></iframe><br class="clear" /></div><div style="clear:both;"></div><style type="text/css">html body .oeac119,html body .oeac119 iframe,html body iframe[name="google_ads_frame"],html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body div.oeac119,html body #page-body .oeac119{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0 auto!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html body .oeac119,html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html body .oeac119 iframe{border:0px!important}html body iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div><div style="height:3px"></div><link href="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css"><div id="body_shop">
  <div id="shop_center">
    <div id="tab_shop">
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vk',0,24,78)">Vũ Khí</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,207)">Áo</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,212)">Áo</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Non',0,24,182)">Nón</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Kinh',0,24,97)">Kính</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Ts',0,24,93)">Trang Sức</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,110)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,117)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Bo',0,24,314)">Nguyên Bộ</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Canh',0,24,26)">Cánh</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Nen',0,24,64)">Nền</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vong',0,5,5)">Vòng</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Pet',0,24,70)">Pet</div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_left" style="max-width: 328px;">
    <h1>Cửa Hàng</h1>
    <div id="shop_gt">
      <div class="wrap_gt">
        <div class="gt_text">Chọn Giới Tính</div>
       <span data="Nam" class="gt_nam gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nam</span>
        <span data="Nu" class="gt_nu gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nữ</span>
      </div>
    </div>
    <div id="shop_profile">
      <div id="profile_user" class="is_loading">
        <div class="username">Tên Thành Viên: <span></span></div>
        <div class="gold_user">Hiện Có: <span></span> Xu</div>
      </div>
      <div id="avata_preview">
        <div id="avata">
          <canvas id="Gunny"></canvas>
          <div id="Canh" class="item"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="total_shop">
      <div class="total_info">
        Tổng số tiền thanh toán: <div id="total_buy"></div> $
      </div>
      <div id="total_alert">
        <div class="wrap_alert"><i class="fa fa-spinner fa-pulse"></i><span> Đang xử lý, xin vui lòng chờ...</span></div>
        <div class="wrap_fixed" onclick="alert_close()"></div>
      </div>
      <div id="buy_all" class="btn btn-success">
        <i class="fa fa-shopping-cart" style="font-size: 26px;vertical-align: middle;"></i> Thanh Toán
      </div>
    </div>    
<div id="copy_shop">
      <div name="cấm xóa 3 dòng sau">Copyright © 2015 by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">VHG</a></div>
      <div>Powered by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Markai30</a></div>
<div>Rip by <a href="http://devs.forumvi.com/u421wall">kingofgame</a></div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_right" style="margin-top: 20px;">
    <div id="shop_avata"><div class="shop_help" style="    background-image: url(https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/shop.jpg);"></div></div>
    <div id="page_item"></div>
  </div>
</div>
   <script src="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Run.min.js" type="text/javascript"></script>
  <!--<div id="oeac119" style="clear:both;"><div align="center">
        <div style="text-align:center; display:inline-block; margin:0 auto;">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding:0; margin:0; border:none;">
            <tbody>
            <tr>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
        </div></div></div><div style="height:3px"></div>--></div></div><div class="loading dhide"><div class="load_content"><div class="dots-loader">Loading…</div><div class="load_text">Vui lòng chờ chút nhé.</div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function upload_begin(){$('.ajax-file-upload,.ajax-upload-dragdrop').fadeIn(500);$('.up-complete').fadeOut(500);}function upload_close(){$('.wbb-upimg').removeClass('on');$('#upload_pop').hide();$('.wysibb-body').show();show_upload = false;}function upload_copy(){var a = $('#file-html').val();$('.wysibb-body').append('<br>'+a+'');upload_close();}set_upload = true;function upload(){var check = $('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').attr('class');if(check.indexOf('on') > -1){$('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').trigger('click');}if(set_upload == true){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.loading').fadeIn(500);$.getScript('https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/upload8.js').done(function(){$.get('/h74-upload').done(function(data){$('.wysibb-body').hide();$('.wysibb-text').append(data);upload_config();$('.loading').fadeOut(500);set_upload = false;show_upload = true;})});}else{if(show_upload == false){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.wysibb-body').hide();$('#upload_pop').show();show_upload = true;}else{upload_close();}}}$('dl.codebox.spoiler dt').toggle(function(){$(this).closest('.spoiler').addClass('opensp')},function(){$(this).closest('.spoiler').removeClass('opensp');});location.href.indexOf("register?agreed=true&step=2")>-1&&($("form:last").addClass("reg_page col-md-12"),$(".reg_page input").addClass("form-control"),$(".reg_page dt").addClass("col-md-4"),$(".reg_page dd").addClass("col-md-8"),$(".reg_page p").addClass("alert alert-danger fade in"),$(".reg_page .panel").removeClass().addClass("reg_content"),$(".reg_page h1").wrap('<div class="block_title"></div>'),$('.reg_page input[type="submit"]').replaceWith('<div class="confirm_submit ucp_submit reg_submit"><span class="submit_posting yes"><i class="fa fa-check-square-o"></i><input class="button1" type="submit" name="submit" value="Chấp Nhận"></span><span class="submit_posting reset"><i class="fa fa-refresh"></i><input class="button2" type="reset" name="reset" value="Xác lập lại"></span></div>'),$('input[type="reset"]').remove(),$("#pwd_bad").addClass("alert alert-warning"),$("#pwd_middle").addClass("alert alert-info"),$("#pwd_good").addClass("alert alert-success"));//]]></script><!--
<strong><a href="http://www.forumotion.com/create-forum/phpbb3" target="_blank">Free forum</a></strong>&nbsp;|&nbsp;<span class="gensmall">©</span> <a href="http://www.forumotion.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="/contact" rel="nofollow">Contact</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="/abuse?page=%2Fh75-shop&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a>&nbsp;|&nbsp;<strong><a href="http://www.forumotion.com" target="_blank">Free forums</a></strong>--><div class="midnight-" id="sub-footer"><div class="container"><div class="row bottomLinks"><div class="col-sm-7 sm-direction"><ul class="list-inline footer-nav"><li><a href="http://www.forumvi.com/" target="_blank">Free forum</a></li><li><a href="http://www.forumvi.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a></li><li><a href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a></li><li><a href="/statistics" rel="nofollow">Statistics</a></li><li><a href="/abuse?page=%2Fforum&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a></li></ul></div><div class="col-sm-5 sm-direction"><div class="clearfix socialbar"><div class="social-network"><a class="google-plus-color" title="Google Plus"  href="https://plus.google.com/113848636817684040004"><i class="fa fa-google-plus"></i></a><a class="github-color" title="Github"  href="https://github.com/matran991"><i class="fa fa-github"></i></a><a class="facebook-color" title="Facebook"  href="https://www.facebook.com/viethoagame.forumvi"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="twitter-color" title="Twitter"  href="https://twitter.com/viethoagame"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="rss-color hidden-xs" title="Feed" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/"><i class="fa fa-rss"></i></a></div></div></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="copyrights detail_admin">Diễn đàn <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Việt Hóa Game</a> là một diễn đàn mở. Chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một nơi giải trí thật là bổ ích.<br />Mọi tài nguyên trong diễn đàn đều thuộc về tất cả thành viên. Ban quản trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bài viết của thành viên.Thân chào tất cả.</p></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="debug-output">Admin: <a title="matran999" href="/u1">Matran999</a><br />Email:<span class="email_footer">matran999@gmail.com</span></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
fa_endpage();//]]></script><script type="text/javascript">
    var vglnk = {
        api_url: 'http://api.viglink.com/api',
        key: '9019de09e2fbd24ca1be00a9fededd9e'
    };

   (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
        'http://cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
    }(document, 'script'));
</script></body></html>

=> Nếu hữu dụng nhớ +1thanks
p/s: Chỉ nên rip khi tác giả cho phép, ko được rip mà ko hỏi ý kiến tác giả
@Kelvin_Kingleon : Nên dùng trình duyệt firefox, và rip thì phải chú ý tất cả các phần, nhớ rút gọn code kẻo thừa, tải trang lâu
bác biết rip ko thế :v rip này là rip quyên cái ctrl-U của ngta chứ rip cái shop hồi nào :v
  Bài viết hay nhất33
@Kelvin_Kingleon wrote:
@kingofgame wrote:Mình xin được mạn phép rip như thế này
Code HTML:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#"xml:lang="vi"><head><title>Shop</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/favicon/discussion.ico" /><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/113848636817684040004/posts" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=22" title="Thông Báo" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=37" title="Góp Ý - Kiến Nghị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=38" title="Sự kiện" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=1" title="Tin Trong Nước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="Tin Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=3" title="Tin Công Nghệ" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=31" title="Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=33" title="Phần Mềm PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=11" title="Download Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=9" title="Android Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=10" title="Ứng Dụng Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=6" title="Giả Lập Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=14" title="Game Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=15" title="Ứng Dụng Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=36" title="Thảo Luận Về Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=27" title="Phim Di Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=39" title="Âm Nhạc" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=29" title="Phim Server 2" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=24" title="Phim Hoạt Hình" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=23" title="Phim Hành Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=25" title="Phim Phiêu Lưu" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=26" title="Phim Viễn Tưởng" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=35" title="Phim Chiến Tranh" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=43" title="Phim Hài Hước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=48" title="Phim Mới" /><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest topics (ATOM)" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/?type=atom" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" /><meta property="og:title" content="Shop"/><meta property="og:site_name" content="viethoagame.forumvi.com"/><meta name="title" content="Shop" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="Việt Hóa Game" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.board-directory.net/search/improvedsearch.xml" title="Search forums" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/css/default/wbbtheme3.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/theme_forum12.css" /><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script><script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/js/Editor.min_v2.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
 var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "en";
                _userdata["activate_toolbar"] = 0;
                _userdata["fix_toolbar"] = 0;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src="http://r30.imgfast.net/users/3011/24/83/66/avatars/gallery/images12.jpg" alt="" />";
                _userdata["user_posts"] = 0;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 0;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
            

        if(typeof(_lang) == "undefined") {
            var _lang = new Object();
        }
        
        _lang["Twitter"] ="Forumotion";
    
//]]>
</script>

<style type="text/css">
#left .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom:4px;overflow: hidden;padding:0;}#left .8c509 span.corners-bottom, #left .8c509 span.corners-top {margin:0;}#main .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom: 4px;overflow: hidden;padding: 0 10px;}#main .8c509 span.corners-bottom, #main .8c509 span.corners-top {margin:0 -10px;}#main .8c509 .main-content iframe{display: block important!;visibility: visible important!}div#main-content iframe[src*=adstune]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=criteo]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=ad6b]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=z5x]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=doubleclick]:not([style*=display]) {display: block !important;visibility: visible !important;}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1401365470085999";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(["_setAccount", "UA-48365772-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);(function() {var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script><meta name="google-site-verification" content="Xf6D1SVwTn6eUbYX5nBYrwqa7jfljU6sdBSZ_NY5NB4" /><style type="text/css">div[style^="clear"] {display: none;}.music_frame {opacity: 0;height: 0;width: 0;position: fixed;top: -999999px;z-index: -9999;}.show_mess li {display: block!important;}div[data="Phim Lẻ"] h3 a:before {display: none;}div[data="Phim Lẻ"] .forum_header {background: none!important;}div[style="overflow:visible"] {display: block;padding: 0 15px;margin: 5px 0;}div[style="overflow:visible"] .inner {background: white;padding: 0 50px;}.list-menu li {margin: 10px 0;}.wbb-thanker, .wbb-download,.wall_message .wbb-header {display: none!important;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info {display: block;font-size: 0;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info strong {font-size: 25px;}.login_page {margin: 20px 0;}.login_page h2 {color: brown;margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page #username_index, .login_page #password_index {width: 40%;display: inline-block;}.login_page .user_input,.login_page .pass_input {margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page .user_input:before,.login_page .pass_input:before {content: "Tên đăng nhập:";display: inline-block;width: 20%;}.login_page .form_head_center {color: initial;}.login_page .pass_input:before {content: "Mật khẩu: ";}.login_page .input_input {text-align: center;}.login_page .form-link,.login_page .auto_input {display: none;}</style></head><body id="phpbb"><div class="menu-content"><div class="nav_mobile_click"><div class="nav_mobile_menu"><i class="fa fa-list"></i></div><div class="nav_mobile_title"><h1>Việt Hóa Game</h1></div></div><ul class="list-menu"><li><a href="/"><i class="fa fa-home"></i> Diễn Đàn</a></li><li class="tab-link login_header" ><a class="redirect_changer_2" href="/login"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng Nhập</a><div class="list-hide-tab tab_menu_list"><div class="list-tab-content"><form action="/login" method="post" class="frm-form login_index_form" name="form_login"><div class="form_head_center"><h2><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> Đăng Nhập</h2><div class="user_input"><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username_index" size="30" maxlength="40" value="" class="inputfield form-control" placeholder="Tên truy cập" /></div><div class="pass_input"><input type="password" tabindex="2" id="password_index" name="password" size="30" maxlength="25" class="inputfield form-control" placeholder="Mật khẩu" /></div><div class="auto_input"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin_index" tabindex="4" class="checkbox" checked="checked" /> Đăng nhập tự động.</div><div class="input_input"><input type="hidden" class="redirect_changer_1" name="redirect" value="" /><input type="hidden" name="query" value="" /><input type="submit" name="login" tabindex="6" value="Đăng Nhập" class="button2 tran" /></div><div class="form-link"><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a><a href="/profile?mode=sendpassword"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Quên Mật Khẩu</a></div></div></form></div></div></li><li><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a></li><li class="tab-link"><a href="/c4-tin-tuc"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> Tin Tức</a><div class="list-hide-tab tab-news"><div class="list-tab-content"><a href="/f1-tin-trong-nuoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Trong Nước</a><a href="/f2-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Game</a><a href="/f3-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Công Nghệ</a></div></div></li><li><a href="/search"><i class="fa fa-search"></i> Tìm Kiếm</a></li><li class="tab_link"><a href="c5-phim-online"><i class="fa fa-video-camera"></i> Phim Online</a><div class="list-hide-tab tab_movie"><div class="list-tab-content"><a href="/f20-kinh-di"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Kinh Dị</a><a href="/f24-hoat-hinh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hoạt Hình</a><a href="/f23-hanh-ong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hành Động</a><a href="/f25-phieu-luu"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Phiêu Lưu</a><a href="/f26-vien-tuong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Viễn Tưởng</a><a href="/f35-chien-tranh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Chiến Tranh</a><a href="/f43-hai-huoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hài Hước</a></div></div></li></ul></div><div id="wrap_body"><div id="page_body"><div id="main_body"><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var redirect = location.href;$('.redirect_changer_2').each(function(){var a = $(this).attr('href');var a = ''+a+'?redirect=' + redirect + '';$(this).attr('href',a);});$('.redirect_changer_1').each(function(){$(this).attr('value',redirect);});$('.nav_mobile_menu').toggle(function(){$('.list-menu').show()},function(){$('.list-menu').hide()});if(location.href.indexOf('/login') > -1){$('#main_body').before('<div class="col-md-12 login_page">'+$('.login_header .list-tab-content').html()+'</div>').remove();}//]]></script><div  class="8c509" style="overflow:visible"><span class="corners-top"><span></span></span><div class="inner"><div  class='oeac119 ' ><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13698&t=iframe" style="width:728px;height:90px;border:0;overflow:hidden;"></iframe><br class="clear" /></div><div style="clear:both;"></div><style type="text/css">html body .oeac119,html body .oeac119 iframe,html body iframe[name="google_ads_frame"],html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body div.oeac119,html body #page-body .oeac119{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0 auto!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html body .oeac119,html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html body .oeac119 iframe{border:0px!important}html body iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div><div style="height:3px"></div><link href="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css"><div id="body_shop">
  <div id="shop_center">
    <div id="tab_shop">
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vk',0,24,78)">Vũ Khí</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,207)">Áo</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,212)">Áo</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Non',0,24,182)">Nón</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Kinh',0,24,97)">Kính</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Ts',0,24,93)">Trang Sức</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,110)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,117)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Bo',0,24,314)">Nguyên Bộ</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Canh',0,24,26)">Cánh</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Nen',0,24,64)">Nền</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vong',0,5,5)">Vòng</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Pet',0,24,70)">Pet</div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_left" style="max-width: 328px;">
    <h1>Cửa Hàng</h1>
    <div id="shop_gt">
      <div class="wrap_gt">
        <div class="gt_text">Chọn Giới Tính</div>
       <span data="Nam" class="gt_nam gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nam</span>
        <span data="Nu" class="gt_nu gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nữ</span>
      </div>
    </div>
    <div id="shop_profile">
      <div id="profile_user" class="is_loading">
        <div class="username">Tên Thành Viên: <span></span></div>
        <div class="gold_user">Hiện Có: <span></span> Xu</div>
      </div>
      <div id="avata_preview">
        <div id="avata">
          <canvas id="Gunny"></canvas>
          <div id="Canh" class="item"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="total_shop">
      <div class="total_info">
        Tổng số tiền thanh toán: <div id="total_buy"></div> $
      </div>
      <div id="total_alert">
        <div class="wrap_alert"><i class="fa fa-spinner fa-pulse"></i><span> Đang xử lý, xin vui lòng chờ...</span></div>
        <div class="wrap_fixed" onclick="alert_close()"></div>
      </div>
      <div id="buy_all" class="btn btn-success">
        <i class="fa fa-shopping-cart" style="font-size: 26px;vertical-align: middle;"></i> Thanh Toán
      </div>
    </div>    
<div id="copy_shop">
      <div name="cấm xóa 3 dòng sau">Copyright © 2015 by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">VHG</a></div>
      <div>Powered by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Markai30</a></div>
<div>Rip by <a href="http://devs.forumvi.com/u421wall">kingofgame</a></div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_right" style="margin-top: 20px;">
    <div id="shop_avata"><div class="shop_help" style="    background-image: url(https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/shop.jpg);"></div></div>
    <div id="page_item"></div>
  </div>
</div>
   <script src="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Run.min.js" type="text/javascript"></script>
  <!--<div id="oeac119" style="clear:both;"><div align="center">
        <div style="text-align:center; display:inline-block; margin:0 auto;">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding:0; margin:0; border:none;">
            <tbody>
            <tr>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
        </div></div></div><div style="height:3px"></div>--></div></div><div class="loading dhide"><div class="load_content"><div class="dots-loader">Loading…</div><div class="load_text">Vui lòng chờ chút nhé.</div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function upload_begin(){$('.ajax-file-upload,.ajax-upload-dragdrop').fadeIn(500);$('.up-complete').fadeOut(500);}function upload_close(){$('.wbb-upimg').removeClass('on');$('#upload_pop').hide();$('.wysibb-body').show();show_upload = false;}function upload_copy(){var a = $('#file-html').val();$('.wysibb-body').append('<br>'+a+'');upload_close();}set_upload = true;function upload(){var check = $('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').attr('class');if(check.indexOf('on') > -1){$('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').trigger('click');}if(set_upload == true){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.loading').fadeIn(500);$.getScript('https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/upload8.js').done(function(){$.get('/h74-upload').done(function(data){$('.wysibb-body').hide();$('.wysibb-text').append(data);upload_config();$('.loading').fadeOut(500);set_upload = false;show_upload = true;})});}else{if(show_upload == false){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.wysibb-body').hide();$('#upload_pop').show();show_upload = true;}else{upload_close();}}}$('dl.codebox.spoiler dt').toggle(function(){$(this).closest('.spoiler').addClass('opensp')},function(){$(this).closest('.spoiler').removeClass('opensp');});location.href.indexOf("register?agreed=true&step=2")>-1&&($("form:last").addClass("reg_page col-md-12"),$(".reg_page input").addClass("form-control"),$(".reg_page dt").addClass("col-md-4"),$(".reg_page dd").addClass("col-md-8"),$(".reg_page p").addClass("alert alert-danger fade in"),$(".reg_page .panel").removeClass().addClass("reg_content"),$(".reg_page h1").wrap('<div class="block_title"></div>'),$('.reg_page input[type="submit"]').replaceWith('<div class="confirm_submit ucp_submit reg_submit"><span class="submit_posting yes"><i class="fa fa-check-square-o"></i><input class="button1" type="submit" name="submit" value="Chấp Nhận"></span><span class="submit_posting reset"><i class="fa fa-refresh"></i><input class="button2" type="reset" name="reset" value="Xác lập lại"></span></div>'),$('input[type="reset"]').remove(),$("#pwd_bad").addClass("alert alert-warning"),$("#pwd_middle").addClass("alert alert-info"),$("#pwd_good").addClass("alert alert-success"));//]]></script><!--
<strong><a href="http://www.forumotion.com/create-forum/phpbb3" target="_blank">Free forum</a></strong>&nbsp;|&nbsp;<span class="gensmall">©</span> <a href="http://www.forumotion.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="/contact" rel="nofollow">Contact</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="/abuse?page=%2Fh75-shop&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a>&nbsp;|&nbsp;<strong><a href="http://www.forumotion.com" target="_blank">Free forums</a></strong>--><div class="midnight-" id="sub-footer"><div class="container"><div class="row bottomLinks"><div class="col-sm-7 sm-direction"><ul class="list-inline footer-nav"><li><a href="http://www.forumvi.com/" target="_blank">Free forum</a></li><li><a href="http://www.forumvi.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a></li><li><a href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a></li><li><a href="/statistics" rel="nofollow">Statistics</a></li><li><a href="/abuse?page=%2Fforum&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a></li></ul></div><div class="col-sm-5 sm-direction"><div class="clearfix socialbar"><div class="social-network"><a class="google-plus-color" title="Google Plus"  href="https://plus.google.com/113848636817684040004"><i class="fa fa-google-plus"></i></a><a class="github-color" title="Github"  href="https://github.com/matran991"><i class="fa fa-github"></i></a><a class="facebook-color" title="Facebook"  href="https://www.facebook.com/viethoagame.forumvi"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="twitter-color" title="Twitter"  href="https://twitter.com/viethoagame"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="rss-color hidden-xs" title="Feed" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/"><i class="fa fa-rss"></i></a></div></div></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="copyrights detail_admin">Diễn đàn <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Việt Hóa Game</a> là một diễn đàn mở. Chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một nơi giải trí thật là bổ ích.<br />Mọi tài nguyên trong diễn đàn đều thuộc về tất cả thành viên. Ban quản trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bài viết của thành viên.Thân chào tất cả.</p></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="debug-output">Admin: <a title="matran999" href="/u1">Matran999</a><br />Email:<span class="email_footer">matran999@gmail.com</span></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
fa_endpage();//]]></script><script type="text/javascript">
    var vglnk = {
        api_url: 'http://api.viglink.com/api',
        key: '9019de09e2fbd24ca1be00a9fededd9e'
    };

   (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
        'http://cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
    }(document, 'script'));
</script></body></html>

=> Nếu hữu dụng nhớ +1thanks
p/s: Chỉ nên rip khi tác giả cho phép, ko được rip mà ko hỏi ý kiến tác giả
@Kelvin_Kingleon : Nên dùng trình duyệt firefox, và rip thì phải chú ý tất cả các phần, nhớ rút gọn code kẻo thừa, tải trang lâu
bác biết rip ko thế :v rip này là rip quyên cái ctrl-U của ngta chứ rip cái shop hồi nào :v

+> giờ thì chú muốn rip kiểu gì để tui rip
  Bài viết hay nhất34

@kingofgame wrote:
@Kelvin_Kingleon wrote:
@kingofgame wrote:Mình xin được mạn phép rip như thế này
Code HTML:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#"xml:lang="vi"><head><title>Shop</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/favicon/discussion.ico" /><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/113848636817684040004/posts" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=22" title="Thông Báo" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=37" title="Góp Ý - Kiến Nghị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=38" title="Sự kiện" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=1" title="Tin Trong Nước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="Tin Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=3" title="Tin Công Nghệ" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=31" title="Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=33" title="Phần Mềm PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=11" title="Download Game PC" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=9" title="Android Game" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=10" title="Ứng Dụng Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=6" title="Giả Lập Android" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=14" title="Game Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=15" title="Ứng Dụng Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=36" title="Thảo Luận Về Java" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=27" title="Phim Di Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=39" title="Âm Nhạc" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=29" title="Phim Server 2" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Phim Kinh Dị" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=24" title="Phim Hoạt Hình" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=23" title="Phim Hành Động" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=25" title="Phim Phiêu Lưu" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=26" title="Phim Viễn Tưởng" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=35" title="Phim Chiến Tranh" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=43" title="Phim Hài Hước" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=48" title="Phim Mới" /><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest topics (ATOM)" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/?type=atom" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" /><meta property="og:title" content="Shop"/><meta property="og:site_name" content="viethoagame.forumvi.com"/><meta name="title" content="Shop" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="Việt Hóa Game" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.board-directory.net/search/improvedsearch.xml" title="Search forums" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/css/default/wbbtheme3.css" /><link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/theme_forum12.css" /><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script><script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/M_Editor/js/Editor.min_v2.js"></script><script src="http://illiweb.com/rsc/16/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
 var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "en";
                _userdata["activate_toolbar"] = 0;
                _userdata["fix_toolbar"] = 0;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src="http://r30.imgfast.net/users/3011/24/83/66/avatars/gallery/images12.jpg" alt="" />";
                _userdata["user_posts"] = 0;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 0;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
            

        if(typeof(_lang) == "undefined") {
            var _lang = new Object();
        }
        
        _lang["Twitter"] ="Forumotion";
    
//]]>
</script>

<style type="text/css">
#left .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom:4px;overflow: hidden;padding:0;}#left .8c509 span.corners-bottom, #left .8c509 span.corners-top {margin:0;}#main .8c509 {background-color: #fbfbfb;color: #ffffff;margin-bottom: 4px;overflow: hidden;padding: 0 10px;}#main .8c509 span.corners-bottom, #main .8c509 span.corners-top {margin:0 -10px;}#main .8c509 .main-content iframe{display: block important!;visibility: visible important!}div#main-content iframe[src*=adstune]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=criteo]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=ad6b]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=z5x]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=doubleclick]:not([style*=display]) {display: block !important;visibility: visible !important;}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1401365470085999";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(["_setAccount", "UA-48365772-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);(function() {var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();//]]></script><meta name="google-site-verification" content="Xf6D1SVwTn6eUbYX5nBYrwqa7jfljU6sdBSZ_NY5NB4" /><style type="text/css">div[style^="clear"] {display: none;}.music_frame {opacity: 0;height: 0;width: 0;position: fixed;top: -999999px;z-index: -9999;}.show_mess li {display: block!important;}div[data="Phim Lẻ"] h3 a:before {display: none;}div[data="Phim Lẻ"] .forum_header {background: none!important;}div[style="overflow:visible"] {display: block;padding: 0 15px;margin: 5px 0;}div[style="overflow:visible"] .inner {background: white;padding: 0 50px;}.list-menu li {margin: 10px 0;}.wbb-thanker, .wbb-download,.wall_message .wbb-header {display: none!important;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info {display: block;font-size: 0;}.menu_privmsg[title*="<strong>"] .small-info strong {font-size: 25px;}.login_page {margin: 20px 0;}.login_page h2 {color: brown;margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page #username_index, .login_page #password_index {width: 40%;display: inline-block;}.login_page .user_input,.login_page .pass_input {margin: 10px 0;text-align: center;}.login_page .user_input:before,.login_page .pass_input:before {content: "Tên đăng nhập:";display: inline-block;width: 20%;}.login_page .form_head_center {color: initial;}.login_page .pass_input:before {content: "Mật khẩu: ";}.login_page .input_input {text-align: center;}.login_page .form-link,.login_page .auto_input {display: none;}</style></head><body id="phpbb"><div class="menu-content"><div class="nav_mobile_click"><div class="nav_mobile_menu"><i class="fa fa-list"></i></div><div class="nav_mobile_title"><h1>Việt Hóa Game</h1></div></div><ul class="list-menu"><li><a href="/"><i class="fa fa-home"></i> Diễn Đàn</a></li><li class="tab-link login_header" ><a class="redirect_changer_2" href="/login"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng Nhập</a><div class="list-hide-tab tab_menu_list"><div class="list-tab-content"><form action="/login" method="post" class="frm-form login_index_form" name="form_login"><div class="form_head_center"><h2><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> Đăng Nhập</h2><div class="user_input"><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username_index" size="30" maxlength="40" value="" class="inputfield form-control" placeholder="Tên truy cập" /></div><div class="pass_input"><input type="password" tabindex="2" id="password_index" name="password" size="30" maxlength="25" class="inputfield form-control" placeholder="Mật khẩu" /></div><div class="auto_input"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin_index" tabindex="4" class="checkbox" checked="checked" /> Đăng nhập tự động.</div><div class="input_input"><input type="hidden" class="redirect_changer_1" name="redirect" value="" /><input type="hidden" name="query" value="" /><input type="submit" name="login" tabindex="6" value="Đăng Nhập" class="button2 tran" /></div><div class="form-link"><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a><a href="/profile?mode=sendpassword"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Quên Mật Khẩu</a></div></div></form></div></div></li><li><a class="redirect_changer_2" href="/register"><i class="fa fa-keyboard-o"></i> Đăng Ký</a></li><li class="tab-link"><a href="/c4-tin-tuc"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> Tin Tức</a><div class="list-hide-tab tab-news"><div class="list-tab-content"><a href="/f1-tin-trong-nuoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Trong Nước</a><a href="/f2-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Game</a><a href="/f3-tin-game"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Tin Công Nghệ</a></div></div></li><li><a href="/search"><i class="fa fa-search"></i> Tìm Kiếm</a></li><li class="tab_link"><a href="c5-phim-online"><i class="fa fa-video-camera"></i> Phim Online</a><div class="list-hide-tab tab_movie"><div class="list-tab-content"><a href="/f20-kinh-di"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Kinh Dị</a><a href="/f24-hoat-hinh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hoạt Hình</a><a href="/f23-hanh-ong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hành Động</a><a href="/f25-phieu-luu"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Phiêu Lưu</a><a href="/f26-vien-tuong"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Viễn Tưởng</a><a href="/f35-chien-tranh"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Chiến Tranh</a><a href="/f43-hai-huoc"><i class="fa fa-hand-o-right"></i> Phim Hài Hước</a></div></div></li></ul></div><div id="wrap_body"><div id="page_body"><div id="main_body"><script type="text/javascript">//<![CDATA[
var redirect = location.href;$('.redirect_changer_2').each(function(){var a = $(this).attr('href');var a = ''+a+'?redirect=' + redirect + '';$(this).attr('href',a);});$('.redirect_changer_1').each(function(){$(this).attr('value',redirect);});$('.nav_mobile_menu').toggle(function(){$('.list-menu').show()},function(){$('.list-menu').hide()});if(location.href.indexOf('/login') > -1){$('#main_body').before('<div class="col-md-12 login_page">'+$('.login_header .list-tab-content').html()+'</div>').remove();}//]]></script><div  class="8c509" style="overflow:visible"><span class="corners-top"><span></span></span><div class="inner"><div  class='oeac119 ' ><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13698&t=iframe" style="width:728px;height:90px;border:0;overflow:hidden;"></iframe><br class="clear" /></div><div style="clear:both;"></div><style type="text/css">html body .oeac119,html body .oeac119 iframe,html body iframe[name="google_ads_frame"],html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body div.oeac119,html body #page-body .oeac119{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0 auto!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html body .oeac119,html body .oeac119 iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html body .oeac119 iframe{border:0px!important}html body iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div><div style="height:3px"></div><link href="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css"><div id="body_shop">
  <div id="shop_center">
    <div id="tab_shop">
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vk',0,24,78)">Vũ Khí</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,207)">Áo</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Ao',0,24,212)">Áo</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Non',0,24,182)">Nón</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Kinh',0,24,97)">Kính</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Ts',0,24,93)">Trang Sức</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,110)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Toc',0,24,117)">Tóc</div>
      <div class="tab_item tab_Nam tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item tab_Nu tab_gt" onclick="set_link_img('Mat',0,24,76)">Mặt</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Bo',0,24,314)">Nguyên Bộ</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Canh',0,24,26)">Cánh</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Nen',0,24,64)">Nền</div>
       <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Vong',0,5,5)">Vòng</div>
      <div class="tab_item" onclick="set_link_img('Pet',0,24,70)">Pet</div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_left" style="max-width: 328px;">
    <h1>Cửa Hàng</h1>
    <div id="shop_gt">
      <div class="wrap_gt">
        <div class="gt_text">Chọn Giới Tính</div>
       <span data="Nam" class="gt_nam gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nam</span>
        <span data="Nu" class="gt_nu gt_btt" onclick="avata_gt.call(this)">Nữ</span>
      </div>
    </div>
    <div id="shop_profile">
      <div id="profile_user" class="is_loading">
        <div class="username">Tên Thành Viên: <span></span></div>
        <div class="gold_user">Hiện Có: <span></span> Xu</div>
      </div>
      <div id="avata_preview">
        <div id="avata">
          <canvas id="Gunny"></canvas>
          <div id="Canh" class="item"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="total_shop">
      <div class="total_info">
        Tổng số tiền thanh toán: <div id="total_buy"></div> $
      </div>
      <div id="total_alert">
        <div class="wrap_alert"><i class="fa fa-spinner fa-pulse"></i><span> Đang xử lý, xin vui lòng chờ...</span></div>
        <div class="wrap_fixed" onclick="alert_close()"></div>
      </div>
      <div id="buy_all" class="btn btn-success">
        <i class="fa fa-shopping-cart" style="font-size: 26px;vertical-align: middle;"></i> Thanh Toán
      </div>
    </div>    
<div id="copy_shop">
      <div name="cấm xóa 3 dòng sau">Copyright © 2015 by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">VHG</a></div>
      <div>Powered by <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Markai30</a></div>
<div>Rip by <a href="http://devs.forumvi.com/u421wall">kingofgame</a></div>
    </div>
  </div>
  <div id="shop_right" style="margin-top: 20px;">
    <div id="shop_avata"><div class="shop_help" style="    background-image: url(https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/shop.jpg);"></div></div>
    <div id="page_item"></div>
  </div>
</div>
   <script src="https://cdn.rawgit.com/matran991/Shop-Gunny/master/Run.min.js" type="text/javascript"></script>
  <!--<div id="oeac119" style="clear:both;"><div align="center">
        <div style="text-align:center; display:inline-block; margin:0 auto;">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding:0; margin:0; border:none;">
            <tbody>
            <tr>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
                <td valign="top" style="padding:32px;"><iframe src="//tg.delnapb.com/?id=13699&t=iframe" style="width:300px;height:250px;border:0;overflow:hidden;"></iframe></td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
        </div></div></div><div style="height:3px"></div>--></div></div><div class="loading dhide"><div class="load_content"><div class="dots-loader">Loading…</div><div class="load_text">Vui lòng chờ chút nhé.</div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
function upload_begin(){$('.ajax-file-upload,.ajax-upload-dragdrop').fadeIn(500);$('.up-complete').fadeOut(500);}function upload_close(){$('.wbb-upimg').removeClass('on');$('#upload_pop').hide();$('.wysibb-body').show();show_upload = false;}function upload_copy(){var a = $('#file-html').val();$('.wysibb-body').append('<br>'+a+'');upload_close();}set_upload = true;function upload(){var check = $('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').attr('class');if(check.indexOf('on') > -1){$('.wysibb-toolbar-btn.mswitch').trigger('click');}if(set_upload == true){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.loading').fadeIn(500);$.getScript('https://cdn.rawgit.com/matran991/vhg/master/upload8.js').done(function(){$.get('/h74-upload').done(function(data){$('.wysibb-body').hide();$('.wysibb-text').append(data);upload_config();$('.loading').fadeOut(500);set_upload = false;show_upload = true;})});}else{if(show_upload == false){$('.wbb-upimg').addClass('on');$('.wysibb-body').hide();$('#upload_pop').show();show_upload = true;}else{upload_close();}}}$('dl.codebox.spoiler dt').toggle(function(){$(this).closest('.spoiler').addClass('opensp')},function(){$(this).closest('.spoiler').removeClass('opensp');});location.href.indexOf("register?agreed=true&step=2")>-1&&($("form:last").addClass("reg_page col-md-12"),$(".reg_page input").addClass("form-control"),$(".reg_page dt").addClass("col-md-4"),$(".reg_page dd").addClass("col-md-8"),$(".reg_page p").addClass("alert alert-danger fade in"),$(".reg_page .panel").removeClass().addClass("reg_content"),$(".reg_page h1").wrap('<div class="block_title"></div>'),$('.reg_page input[type="submit"]').replaceWith('<div class="confirm_submit ucp_submit reg_submit"><span class="submit_posting yes"><i class="fa fa-check-square-o"></i><input class="button1" type="submit" name="submit" value="Chấp Nhận"></span><span class="submit_posting reset"><i class="fa fa-refresh"></i><input class="button2" type="reset" name="reset" value="Xác lập lại"></span></div>'),$('input[type="reset"]').remove(),$("#pwd_bad").addClass("alert alert-warning"),$("#pwd_middle").addClass("alert alert-info"),$("#pwd_good").addClass("alert alert-success"));//]]></script><!--
<strong><a href="http://www.forumotion.com/create-forum/phpbb3" target="_blank">Free forum</a></strong>&nbsp;|&nbsp;<span class="gensmall">©</span> <a href="http://www.forumotion.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a>&nbsp;|&nbsp;<a name="bottom" href="/contact" rel="nofollow">Contact</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="/abuse?page=%2Fh75-shop&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a>&nbsp;|&nbsp;<strong><a href="http://www.forumotion.com" target="_blank">Free forums</a></strong>--><div class="midnight-" id="sub-footer"><div class="container"><div class="row bottomLinks"><div class="col-sm-7 sm-direction"><ul class="list-inline footer-nav"><li><a href="http://www.forumvi.com/" target="_blank">Free forum</a></li><li><a href="http://www.forumvi.com/phpbb" target="_blank">phpBB</a></li><li><a href="http://help.forumotion.com/" target="_blank">Free forum support</a></li><li><a href="/statistics" rel="nofollow">Statistics</a></li><li><a href="/abuse?page=%2Fforum&report=1" rel="nofollow">Report an abuse</a></li></ul></div><div class="col-sm-5 sm-direction"><div class="clearfix socialbar"><div class="social-network"><a class="google-plus-color" title="Google Plus"  href="https://plus.google.com/113848636817684040004"><i class="fa fa-google-plus"></i></a><a class="github-color" title="Github"  href="https://github.com/matran991"><i class="fa fa-github"></i></a><a class="facebook-color" title="Facebook"  href="https://www.facebook.com/viethoagame.forumvi"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="twitter-color" title="Twitter"  href="https://twitter.com/viethoagame"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="rss-color hidden-xs" title="Feed" href="http://viethoagame.forumvi.com/feed/"><i class="fa fa-rss"></i></a></div></div></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="copyrights detail_admin">Diễn đàn <a href="http://viethoagame.forumvi.com/">Việt Hóa Game</a> là một diễn đàn mở. Chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một nơi giải trí thật là bổ ích.<br />Mọi tài nguyên trong diễn đàn đều thuộc về tất cả thành viên. Ban quản trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bài viết của thành viên.Thân chào tất cả.</p></div><div class="col-sm-6 sm-direction"><p class="debug-output">Admin: <a title="matran999" href="/u1">Matran999</a><br />Email:<span class="email_footer">matran999@gmail.com</span></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
fa_endpage();//]]></script><script type="text/javascript">
    var vglnk = {
        api_url: 'http://api.viglink.com/api',
        key: '9019de09e2fbd24ca1be00a9fededd9e'
    };

   (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
        'http://cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
    }(document, 'script'));
</script></body></html>

=> Nếu hữu dụng nhớ +1thanks
p/s: Chỉ nên rip khi tác giả cho phép, ko được rip mà ko hỏi ý kiến tác giả
@Kelvin_Kingleon : Nên dùng trình duyệt firefox, và rip thì phải chú ý tất cả các phần, nhớ rút gọn code kẻo thừa, tải trang lâu
bác biết rip ko thế :v rip này là rip quyên cái ctrl-U của ngta chứ rip cái shop hồi nào :v

+> giờ thì chú muốn rip kiểu gì để tui rip
nếu ko biết cái j cần và ko thì khỏi rip cho tốn công, cũng có xài đc đâu :P
  Bài viết hay nhất35
Đây là topic để show hàng chứ không phải để mấy thánh trẩu vào thể hiện trình độ rip nha
  Bài viết hay nhất36
Các bạn không thảo luận ủng hộ tác giả thì đừng comment linh tinh làm gì hết nhé. Các bạn phải hiểu và tôn trọng "chất xám" của người ta chứ.
Những comment nào liên quan việc rip hay nói linh tinh đều bị mình xóa và ban nick nhắc nhở. Mong các bạn chú ý giúp mình!
  Bài viết hay nhất37
@Boom: xin lỗi ạ :"( ngựa non háu đá xin được bỏ qua -_-
P/S: mà anh markai cũng hay thật đấy :v làm cái shop hơn hẳn mấy cái shop gunny trước ^^
  Bài viết hay nhất38
thôi, rày tự viết code cho lành
  Bài viết hay nhất39
dzậy bác markai có thể cho e xin cái resource mà a down về dc ko ạ?
  Bài viết hay nhất40
You cannot reply to topics in this forum