[Hỏi đáp] Cách ẩn background box con của những box không có box con.

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là mình làm box con 2 cột gặp phải tình trạng này:Mình muốn những box không có box con thì sẽ ẩn đi cái background như trong hình, ai có lòng hảo tâm cho mình xin cách khắc phục với. Cảm ơn trước ạ !
Đây là CSS mình đang sử dụng:
Code:
#smallrum {
    color: #FFF;
    background: #E5E5E5 none repeat scroll 0% 0%;
    border: 1px solid #D5D5D5;
    padding: 3px 5px;
    position: relative;
    margin: 5px -40px 0;
    width: 823px;
}
#smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
#smallrum a.gensmall {
    display: inline-block;
    font-size: 13px;
    text-align: left;
    width: 255px;
    font-weight: 700;
}
  Bài viết hay nhất2
Trong đoạn code trên bạn xóa 2 dòng này hoặc cho thuộc tính none thử xem

Code:
#smallrum {
    .........
    background: #E5E5E5 none repeat scroll 0% 0%;
    border: 1px solid #D5D5D5;
   ........
   ........

Xóa 2 dòng đó hoặc sửa thành :
Code:
#smallrum {
    .........
    background: none;
    border: none;
   ........
   .......
  Bài viết hay nhất3
Chắc bạn không hiểu ý mình rồi. mình muốn ẩn nền cho box không có box con ấy
Nếu theo cách bạn thì nó ẩn nền hết nhìn không đẹp
  Bài viết hay nhất4
Bạn gửi link demo lên để mọi người giúp nhé, nhìn cái hình không thì cũng không thể làm được gì.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum