[Hỏi đáp] Invision, punbb, punbb2, punbb3 có gì khác nhau

  Bài viết hay nhất1
code của punbb, punbb2, punbb3, invision có gì khác nhau mà khi chèn 1 code punbb vào invision lại bị lỗi, mọi người có thể chỉ rõ cho mình được ko
  Bài viết hay nhất2
Khác nhau hoàn toàn nhé bạn, ivision có CSS và class khác, Pun khác, PhpBB3 và 2 cũng khác nhau cả
  Bài viết hay nhất3
bạn lấy ví dụ được ko
  Bài viết hay nhất4
Ví dụ:
Class .pun của Punbb thì qua bên Invision sẽ là # ipbwrapper
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum