[Hỏi đáp] Sai code header

  Bài viết hay nhất1
Đây là code mình lấy từ vnjp.us về vì mình tạo 1 forum về Doraemon.
Code:
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1"/>
  <link rel="shortcut icon" href="http://vnjp.us/index_files/favicon.ico"/>
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>

  <meta property="og:title" content="3F Fansub - Portal"/>
  <meta property="og:type" content="public_figure"/>
  <meta property="og:description" content="Kho lưu trữ Anime Doraemon MIỄN PHÍ!"/>
  <meta property="og:url" content="http://vnjp.us"/>
  <meta property="og:image" content="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/432305_266870330059976_1023716593_n.jpg"/>
  <meta property="og:site_name" content="3F Fansub - Portal"/>
  <meta property="fb:app_id" content="685075348229133"/>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnjp.us/index_files/stylesheet_top.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnjp.us/index_files/stylesheet_log.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnjp.us/index_files/reset.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="http://vnjp.us/index_files/nivo-default.css" type="text/css" media="screen"/>
  <link rel="stylesheet" href="http://vnjp.us/index_files/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen"/>
<script id="twitter-wjs" src="http://vnjp.us/index_files/widgets.js"></script><script src="http://vnjp.us/index_files/jquery1.8.3.min.js"></script>
<script src="http://vnjp.us/index_files/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="http://vnjp.us/index_files/jquery-css-transform.js"></script>
<script src="http://vnjp.us/index_files/jquery-animate-css-rotate-scale.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://vnjp.us/index_files/jquery.nivo.slider.js"></script>
<script src="http://vnjp.us/index_files/common.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--

//時間振り分け1/3
var d = new Date();
var hours = d.getHours();
if(hours > 5 && hours < 19){
//昼
document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnjp.us/index_files/stylesheet_top_day.css">',
'<script src="http://vnjp.us/index_files/javascript_top_day.js"></script>');
}
else{
//夜
document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnjp.us/index_files/stylesheet_top_night.css">',
'<script src="http://vnjp.us/index_files/javascript_top_night.js"></script>');
}
//-->
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function redirect(URL)
{
document.location=URL;
return false;
}
function newPopup(url) {
   popupWindow = window.open(url,'popUpWindow','height=768,width=1024,top=0,left=0,location=no,resizable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,directories=no,status=yes')
}
  </script>
  </head>


<body onblur="movieStop()" onfocus="movieStart()"><div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=685075348229133&version=v2.0";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div id="headerBG">
<h1 id="headlogo">3F Logo</h1><div id="header"></div>
<script type="text/javascript">
<!--
if(hours > 5 && hours < 19){
//昼
document.write('<div id="cloud1"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/cloud.png"></div>',
'<div id="cloud2"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/cloud.png"></div>',
'<div id="cloud3"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/cloud.png"></div>',
'<div id="cloud4"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/cloud.png"></div>',
'<div id="cloud5"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/cloud.png"></div>');
}
else{
//夜
}
//-->
</script>
<div id="header980">
<script type="text/javascript">
<!--
if(hours > 5 && hours < 19){
//昼
document.write('<div id="dorami_day"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/dorami_bikkuri.png"></div>',
  '<div id="dora_day"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/dora_michibiki.png"></div>',
'<div id="mouse"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/mouse.png"></div>',
'<div id="minidora_day"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/minidora.png"></div>');
}
else{
//夜
document.write('<div id="dora_night" style="-webkit-transform: rotate(0.41067000000000004deg) scale(1, 1);"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/dora_moon.png"></div><div id="mood"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/mood.gif"></div>');
}
//-->
  </script><div id="sbm"><a href="http://vnjp.us/comics" target="_blank"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/sbm_topbanner.png" style="opacity: 1;"/></a></div><div id="flashContent"> <!-- 380x240 -->
<script type="text/javascript">
<!--
if(hours > 5 && hours < 19){
//昼
document.write('<iframe frameborder="0" width="400" height="260" src="http://vnjp.us/index_files/tv/tv_day.html" type="text/html" allowfullscreen=""></iframe>');
}
else{
//夜
document.write('<iframe frameborder="0" width="400" height="260" src="http://vnjp.us/index_files/tv/tv_night.html" type="text/html" allowfullscreen=""></iframe>');
}
//-->
</script>
</div>
</div>
</div><div class="slider-wrapper theme-default"><div id="sns">
<ul>
  <li><a href="https://www.facebook.com/Doraemon.Phim" target="_blank"><img src="http://vnjp.us/index_files/snsicon_fb.png"/></a></li>
  <li><a href="https://plus.google.com/u/0/b/118140985218692051332/118140985218692051332/about" target="_blank"><img src="http://vnjp.us/index_files/snsicon_gp.png"/></a></li>
  <li><a href="https://www.youtube.com/user/DoraEigaVN" target="_blank"><img src="http://vnjp.us/index_files/snsicon_yt.png"/></a></li>
</ul>
</div>
</div><div class="w980">
<p class="floatClearMargin"></p>
  </div><div id="float2"><div id="f80"><p class="tri"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/tri_top.png"/></p><div class="float2CTS">
  <h2><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/arrow_l.png"/> DOWNLOAD<p>ANIME DORAEMON MIỄN PHÍ<span></span></p></h2>
<a id="recommendLast" href="http://vnjp.us/blog/index.php" target="_blank">
  <img id="recommendLast" style="opacity: 1;" src="http://vnjp.us/index_files/download-dw.png" width="100%"></img><br/>
</a>
</div>
  </div><div id="recommend"><p class="tri"><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/tri_top.png"/></p><div class="float2CTS">
  <h2><img src="http://vnjp.us/index_files/images_top/arrow_l.png"/> 3F FANPAGE<p>NƠI GIAO LƯU, THẢO LUẬN VỀ DORAEMON</p></h2>
<a id="recommendLast" href="https://www.facebook.com/Doraemon.Phim" target="_blank">
  <img id="recommendLast" style="opacity: 1;" src="http://vnjp.us/index_files/facebook-dw.png"></img><br/>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p class="floatClear"></p>
</div>
</div>
Nhưng chèn vào thì FM nó báo
Forumotion wrote:The tag has been closed before being opened or the tag hasn't been opened.
Không biết nó bị sai ở chỗ nào ạ. Mong các bạn giúp đỡ
  Bài viết hay nhất2
Up...up, hóng thánh vào giúp
  Bài viết hay nhất3
Nhìn dài dòng và đau đầu quá

thử copy nó vào HTML pages management rồi thực thi sau đó thì kiểm tra phần tử xem có thừa thiếu thẻ nào ko - Nói thật thì mình cũng nhác lắm
  Bài viết hay nhất4
Devs wrote:Nếu không giải đáp được hoặc không muốn thì đừng trả lời.

Ủa vậy chứ không gắn vào sao biết nó lỗi, đã gắn vào HTML page rồi, nên test vào forum thì bị báo lỗi.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum