[Hỏi đáp] Làm thế nào để sửa bảng yêu cầu đăng nhập, đăng kí

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn điền thông tin vào cái bảng này thì phải làm thế nào

  Bài viết hay nhất2
Ở dưới cùng mục "Login popup" là "Message" đó, thích gì cứ ghi vô
  Bài viết hay nhất3

@KTV2 wrote:Ở dưới cùng mục "Login popup" là "Message" đó, thích gì cứ ghi vô

Nhưng mà ở vị trí nào cụ thể chứ nói thế ai biết
  Bài viết hay nhất4
ACP - QLTT - Forum - Cấu hình diễn đàn - Login popup
Thêm thông tin và khung Message
  Bài viết hay nhất5
Thanks, bác khóa cái topic này đi bác boom
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum