[Thùng rác] Code tạo chức năng bài viết cùng chuyên mục và bài viết liên quan

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn thêm vào forum cái chức năng bài viết cùng chuyên mục và bài viết liên quan như devs, bạn nào biết code đó thì chỉ mình nha.
Đây là demo forum mình [Only admins are allowed to see this link]
  Bài viết hay nhất2
tìm trước khi hỏi -_-
You cannot reply to topics in this forum