[Hỏi đáp] Quản lý nhóm và legend

  Bài viết hay nhất1
Mình tạo 3 nhóm  :

1 . Thành Viên Mới ( Tự đọng vào nhóm với 0 bài viết ) - chọn màu Đen ( đã chọn color gruop member)
2. Thành viên chính thức ( tự đong vào nhóm với 1 bài viết) - chọn màu Xanh ( đã chọn color gruop member)
3. Thành viên năng động ( tự đọng vào nhóm với 10 bài viết ) -chọn mày Vàng ( đã chọn color gruop member)

Cho tớ hỏi :

Khi mem reg nick xong là Màu Đen , khi post 1 bài vẫn là màu Đen , tại sao nó không nhẩy sang màu xanh ?  mình kiểm tra nhóm 2 đã có mem đó vào nhóm .

Cho mình hỏi tại sao nó ko đổi mầu nick mem .? Chỉ mình cách giải quyết với !

Cảm ơn !
  Bài viết hay nhất2

@mvctlhp91 wrote:Mình tạo 3 nhóm  :

1 . Thành Viên Mới ( Tự đọng vào nhóm với 0 bài viết ) - chọn màu Đen ( đã chọn color gruop member)
2. Thành viên chính thức ( tự đong vào nhóm với 1 bài viết) - chọn màu Xanh ( đã chọn color gruop member)
3. Thành viên năng động ( tự đọng vào nhóm với 10 bài viết ) -chọn mày Vàng ( đã chọn color gruop member)

Cho tớ hỏi :

Khi mem reg nick xong là Màu Đen , khi post 1 bài vẫn là màu Đen , tại sao nó không nhẩy sang màu xanh ?  mình kiểm tra nhóm 2 đã có mem đó vào nhóm .

Cho mình hỏi tại sao nó ko đổi mầu nick mem .? Chỉ mình cách giải quyết với !

Cảm ơn !

Do sắp xếp thôi. Cái thành viên mới để sau cùng. Thành viên chính thức thì xếp trên. Và thành viên năng động thì sắp trên cùng.
  Bài viết hay nhất3
bạn nhớ sắp xếp lại nhé, bạn mún nhóm nào cấp bậc cao hơn thì để nó ở trên,
  Bài viết hay nhất4
Chuyển nhóm Xanh và Vàng lên nằm ở trên
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum