[Hỏi đáp] nút đk và nút lên top

  Bài viết hay nhất1
chào các bạn, mình muốn làm nút đk và nút lên top y như demo : http://thietkeforum.forumvi.com/
mọi người giúp mềnh nhé
cảm ơn nhìu
  Bài viết hay nhất2
giúp mình với T.T
  Bài viết hay nhất3

Nút lên top

ACP Dislay Templates Quản lí tổng thể overall_footer_end
Dán đoạn code sau vào:
Code:
<style>#top_forum{background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/12010.gif) no-repeat}#top_forum:hover{background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/11910.gif) no-repeat}#toppage {no-repeat scroll 0% 0% transparent; position: fixed; bottom: 80px; right: 10px ;cursor: pointer; display: block; opacity: 1;}</style><a href="#" id="toppage"><div style="width:19px;height:57px" id="top_forum"></div></a><script type="text/javascript">$(function(){$.fn.scrollToTop=function(){$(this).hide().removeAttr("href");if($(window).scrollTop()!="0"){$(this).fadeIn("slow")}var scrollDiv=$(this);$(window).scroll(function(){if($(window).scrollTop()=="0"){$(scrollDiv).fadeOut("slow")}else{$(scrollDiv).fadeIn("slow")}});$(this).click(function(){$("html, body").animate({scrollTop:0},"slow")})}});$(function() {$("#toppage").scrollToTop();});</script>

Nút đăng kí

ACP Dislay Templates Quản lí tổng thể overall_header
Code:
<style>#abb1{z-index: 105;}a#abb1 {background-color:#ff6633;top: 240px;left: 0;width: 42px;height: 102px;color: #FFF;cursor: pointer;position: fixed;margin-left: -9px;background-image: url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/44/78/93/dangky10.png');}a#abb1:hover {background-color:#82D23D;margin-left: -5px; }</style>
<a title="Đăng ký thành viên" href="/profile.forum?mode=register" id="abb1"></a>
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum