[Hỏi đáp] date topic

  Bài viết hay nhất1
Hello to all,how can I put a date like this.thank youno today -->day/month/year
Code:
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
to topic
  Bài viết hay nhất2
người nước ngoài đấy thánh
- i don't understand your question
  Bài viết hay nhất3
@KTV2: là chú ấy muốn có cái thứ ngày, giờ như của devs é :))
  Bài viết hay nhất4

@KTV2 wrote:người nước ngoài đấy thánh
- i don't understand your question

no today


but day / month / year.Thank you all
  Bài viết hay nhất5
You can't do it
  Bài viết hay nhất6
ok...thank you very much
  Bài viết hay nhất7
:)) if you want to be show the day/month/year, you must need to show the today,yesterday,...
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum