[Hỏi đáp] Thêm viền cho forum ver invision

  Bài viết hay nhất1
Forum em : http://diendan.ngoinhagame.com

Em muốn có 1 viến cho forum thì thêm đoạn CSS nào nhĩ :( em mò mải chả ra , thêm viền như devs vậy , ai giúp em với
  Bài viết hay nhất2
dùng border í
  Bài viết hay nhất3
Bạn có thể tham khảo ở đây: http://www.w3schools.com/css/css_border.asp
  Bài viết hay nhất4
ui trời :( e ngu lắm ạ , có css nào thì cho em với
  Bài viết hay nhất5
bạn có cái thẻ <div class="caigicungduoc"><img src="linkanh"></img></div> thì bạn dùng CSS như sau
Code:
.caigicungduoc {
border: 1px solid cadetblue;
}
thế là bạn đã viền cho ảnh nằm trong thẻ <div>
  Bài viết hay nhất6
Ui trời :( a không hiễu ý em rồi :D mà em rip được rồi ạ :D tks a nhiều nha

Code:
#ipbwrapper{box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.4);background-color: #333;
}
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum