[Hỏi đáp] Thu nhỏ khung postprofile

  Bài viết hay nhất1
Mình fải tìm nó ở đâu để sửa kích thước của nó? Temp nào hoặc thêm gì vào CSS?
Cảm ơn!
  Bài viết hay nhất2
Bạn miêu tả rõ ràng postprofile nào? Đưa demo lên đây.
  Bài viết hay nhất3

@KirigayaKazuto wrote:Bạn miêu tả rõ ràng postprofile nào? Đưa demo lên đây.

Mình muốn thu gọn khung này để nhường chỗ cho fần bài viêt

  Bài viết hay nhất4
nhắc lại lần nữa, link demo?
  Bài viết hay nhất5
cho code rê vào ava xổ thoog tin ra ấy
  Bài viết hay nhất6
Đâu phải đâu, ý thớt là cho phần user-info nhỏ lại rồi phần bài viết to lên chứ không phải là hiện thông tin. Mà thớt muốn là bỏ luôn hay là nhỏ lại thế
  Bài viết hay nhất7
@anhhoang_qn: http://learn.forumvi.com/forum


@KTV2 wrote:Đâu phải đâu, ý thớt là cho phần user-info nhỏ lại rồi phần bài viết to lên chứ không phải là hiện thông tin. Mà thớt muốn là bỏ luôn hay là nhỏ lại thế?
Mình muốn làm nhỏ lại thôi. Mà làm được kiểu cửa kéo thì càng tôt 
  Bài viết hay nhất8

@congdantoancau wrote:@anhhoang_qn: http://learn.forumvi.com/forum


@KTV2 wrote:Đâu phải đâu, ý thớt là cho phần user-info nhỏ lại rồi phần bài viết to lên chứ không phải là hiện thông tin. Mà thớt muốn là bỏ luôn hay là nhỏ lại thế?
Mình muốn làm nhỏ lại thôi. Mà làm được kiểu cửa kéo thì càng tôt 

Loại này được không bạn..._ Có 2 cách:

1. Mặc định:
Vào view_topic tìm
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
<span class="khung">
<div class="fmviPro5">
<div style="padding: 0px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #0900FF dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
</div></span>
<!-- END profile_field -->

Thay bằng
Code:
<div style="margin:20px; margin-top:5px"><div style="font:
12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande';
margin-bottom:2px"><b></b> <input type="button"
value="Xem thông tin"
style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 != '') {
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn thông tin'; } else {
 
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem lại thông tin'; }"
/></div><div style="min-height: 0px; max-width: 160px;
background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px
inset;"><div style="display: none;">

Cách 2:
Nếu giỏi code bạn dùng phần code thay tích hợp vào từng mục cho thích hợp nhé!!!
  Bài viết hay nhất9
code ở trên của bạn đã chỉnh sửa rồi, người ta không xài skin giống bạn cho nên bạn chỉ tìm kiếm
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
.......
<!-- END profile_field -->
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum