[Hỏi đáp] Các làm hiện chuyên mục con và xoá gạch chân ở tên các box và tên thành viên

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là e có lập 1 diễn đàn giao lưu nhưng mà lập thu mục con nó khộng hiện lên chỉ hiện mỗi thư mục mẹ và các bài viết và tên box và tên thành viên bị viền liền tên
  Bài viết hay nhất2
1. Bạn có thể thiết đặt cách hiển thị fân mục tại 
ACP\Display\Structure and hierarchy


Theo khyến ngị của tôi thì bạn nên chọn  

  • Split categories on index :  Medium 
  • Sub-level links on index : Có

Châp nhận

2. Thêm dòng code sau vào CSS để gỡ bỏ định dạng gạch chân của liên kêt
Địa chỉ CSS ACP\Display\Colors\CSS StyleSheet
Code:
a {text-decoration: none !important}
  Bài viết hay nhất3
thế cho e hỏi thêm là e viewtopic của e đang ở dạng rọc e muốn để dạng ngang thì làm thế nào ạ
  Bài viết hay nhất4
khoá topic, tránh lạc chủ đề :)
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum