[Hỏi đáp] Làm sao gỡ banner header?

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn xóa hoặc làm ẩn đi phần Banner header bao gồm tiêu đề trang, mô tả trang. Mình fải làm thế nào? 
Fiên bản: Invision

Cảm ơn!
  Bài viết hay nhất2
Bạn phải nói rõ dùng version nào để người ta biết, dùng punbb thì temp khác, inv cũng khác, tất cả đều khác thì sao giúp bạn được
  Bài viết hay nhất3
Làm đc rồi mà mât toi cái favicon
Code:
/*remove header banner*/
div#logostrip {
display: none !important;
}
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum