[Hỏi đáp] Chuyển code sang Invision

  Bài viết hay nhất1
Chào mọi người, lâu rồi mình quay lại.

Mình đang bắt dầu học invision. mình có code tự cập nhật sau:

Code:
<script>
    $(function () {
        $.ajax({
            url: "/feed/?f",
            success: function (ta) {
                for (var i = 2; i < 17; i++) {
                    var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")") .text();
                    var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")") .text();
$('<div class="news-item"><div class="post"><div class="postright"><div class="arrow"></div><div class="cover"><div class="crop-wrap"><div class="crop-wrap-dalem"><div id="summary"><div class="crop"><a href="' + DL + '" rel="bookmark"></a></div></div></div></div></div><h2></h2><div style="clear: both;"></div><div class="jomore"><span class="author1">Posted by: ' + $(ta).find("creator:eq(" + i + ")").text() + '</span><div class="timemeta">' + $(ta).find("pubDate:eq(" + i + ")").text() + '</div><a class="comment-link" href="/" title="' + title + '" rel="category">' + $(ta).find("category:eq(" + i + ")").text() + '</a><div class="jomorelink"><a class="anes" href="' + DL + '">Đọc thêm</a></div></div></div></div></div>').appendTo('div.show_topic #topic');              
                    
                    $('<a href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .post h2');
                    $('<img src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".post-entry .entry-content img:eq(0)") + '" alt="test" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                }
            }
        })
    })
</script>

Mình add cho punbb thì xài bình thường nhưng khi add vào invision thì phần hiện ảnh và ngày giờ không hoạt động. Vậy ai có thể giúp mình chuyển code sang invision được ko? Cảm ơn trước nha
You cannot reply to topics in this forum