[Hỏi đáp] Cách làm emoji giống facebook

  Bài viết hay nhất1
Vừa nãy vào 4rum tìm cái chatbox mới, em thấy có bài  [TUTs] zzChat - Chatbox forumvi - v0.2 
Em cài thử html nhưng mà không được , nhưng mà em thấy cái chatbox đó có cái smiley giống của fb 
Giờ em muốn làm cho 4rum mà k biết làm sao ?
  Bài viết hay nhất2

@Yasuo wrote:Vừa nãy vào 4rum tìm cái chatbox mới, em thấy có bài  [TUTs] zzChat - Chatbox forumvi - v0.2 
Em cài thử html nhưng mà không được , nhưng mà em thấy cái chatbox đó có cái smiley giống của fb 
Giờ em muốn làm cho 4rum mà k biết làm sao ?
Bạn lưu những smiley facebook vào máy tính, sau đó tải lên
ACP Display Hình vui Thêm hình vui nhộn
  Bài viết hay nhất3
Bạn lưu hộ mình bộ emoji Facebook với :3
  Bài viết hay nhất4
http://taimienphi.vn/download-facebook-emoticons-3806
bạn down về bộ icon này xong up lên là ổn mà
  Bài viết hay nhất5
Thanks bợn @roseila :v
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum