[Hỏi đáp] Hỏi cách làm tròn avatar ngoài index

  Bài viết hay nhất1
mình muốn làm tròn avatar hiện ở ngoài index thì làm sao ạ
DEMO
  Bài viết hay nhất2
cho vào CSS đoạn sau
Code:
border-radius: 100px
Thay 100 thành số mà bạn muốn vì mình test ở devs thì 100px là tròn rồi
ví dụ:
.cai-class-hien-thi-avatar {
border-radius: 100px;
}
  Bài viết hay nhất3
Uh để mình test thử
  Bài viết hay nhất4
Không được bạn ơi mình mới làm fm nên bạn chỉ mình tường tận đi :)
  Bài viết hay nhất5
ví dụ:
Bạn có code như sau
Code:
<div class="avatar">cái này là để code hiện avatar, không dính tới</div>
thì bạn sẽ cho vào CSS như sau
Code:
.avatar {
border-radius: 100px;
}
  Bài viết hay nhất6
Dùng lệnh border-radius: 5px :)
  Bài viết hay nhất7
Thêm vào CSS:
Code:
.lastpost-avatar {
    display: block;
    padding: 0;
    height: 50px;
    width: 50px;
    overflow: hidden;
    border-radius: 50%;
}
.lastpost-avatar img {
    height: auto;
    width: 100%;
    border-radius: 0;
}
  Bài viết hay nhất8

@Zzbaivong wrote:Thêm vào CSS:
Code:
.lastpost-avatar {
    display: block;
    padding: 0;
    height: 50px;
    width: 50px;
    overflow: hidden;
    border-radius: 50%;
}
.lastpost-avatar img {
    height: auto;
    width: 100%;
    border-radius: 0;
}
cảm ơn Zzbaivong mình đae làm tròn được avatar nhân tiên em muốn hỏi cách xóa đi cái bài viết cùng chuyên mục trong hình dưới thì làm sao ạ
  Bài viết hay nhất9
Không lạc đề. Thắc mắc khác mở topic khác.
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum