[Hỏi đáp] Chèn 1 trang vào 1 khung của 1 bài viết

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn nội dung của 1 trang web nào đó hiển thị trong 1 khung trong topic.
Ví dụ: Chèn trang này
https://2c1e3325c9ae7f140ea291cacf71878b002f8644.googledrive.com/host/0BwWCni2Nz_LjVlN6dEh2b3Jjck0

Mình đã thử 
Code:
<iframe src=https://2c1e3325c9ae7f140ea291cacf71878b002f8644.googledrive.com/host/0BwWCni2Nz_LjVlN6dEh2b3Jjck0></iframe>

nhưng không được. 
Xin hãy giúp đỡ, cảm ơn!
  Bài viết hay nhất2
1. Code bạn ghi thiếu dấu "
2. Bạn đã bật chế độ HTML trong topic chưa ?
You cannot reply to topics in this forum