[Hỏi đáp] Xin BB Code Zippyshare mới nhất cho forumvi

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
Bạn đưa demo có link zippy ấy.

Lưu ý:
1. Cho phép khách xem link, để mình tiện kiểm tra.
2. Chỉ nhập link vào bài viết, ko thêm dạng bbcode hay kiểu gì khác.
3. Xóa hết các script liên quan đến zippy mà bạn đã chèn trước đó.
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
Link forum bạn, bài viết mà có link zippy ấy.
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất6
http://devs.forumvi.com/t290-hoi-ap-bbcode-phat-nhac-tu-zippy?showpost=p1781
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
Chèn code này vào cuối temp viewtopic_bodyposting_preview.

Code:
<script src="http://connect.soundcloud.com/sdk.js"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$("a[href*='soundcloud.com']", ".entry-content").each(function () {
  var $this = $(this);
  SC.oEmbed($this.attr("href"), {
      maxheight: 157,
      maxwidth: 322
  }, function (data) {
      $this.replaceWith(data.html);
  });
});
//]]>
</script>
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum