[Hỏi đáp] Cách làm khung đăng nhập không chuyển trang

  Bài viết hay nhất1
Hiện giờ mình đang dùng widgets login mặc định của FM. Và mình muốn hỏi là có code nào để đăng nhập không chuyển trang không? Mình xin cảm ơn nhiều
Demo: http://c5zone.clubme.net
  Bài viết hay nhất2
Tạo 1 script và đặt In all the pages:
Code:
$(function() {
   var path = location.pathname,
      $login = $('form[action="/login"]');
   if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
      $login.append('<input type="hidden" name="redirect" value="' + path + '">');
   }
});
  Bài viết hay nhất3
Tks ạ ^^ vừa nhẹ mà vừa chất lượng
  Bài viết hay nhất4
Sao không viêt 1 bài về chủ đề này trong TUTS nhỉ? Nhiều người qan tâm mà.
  Bài viết hay nhất5

@Zzbaivong wrote:Tạo 1 script và đặt In all the pages:
Code:
$(function() {
   var path = location.pathname,
      $login = $('form[action="/login"]');
   if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
      $login.append('<input type="hidden" name="redirect" value="' + path + '">');
   }
});

Sao mình chèn không có tac dụng nhỉ?
  Bài viết hay nhất6
Bật Java Script xem sao
  Bài viết hay nhất7

@kuzu_mtp wrote:Bật Java Script xem sao

Ý bạn là JS của trình duyệt? Nó vẫn luôn bật. Mình còn dùng các tragn đòi hỏi JS khac mà. Như FB chẳng hạn.
  Bài viết hay nhất8
Không chạy được là vì script đó mình viết cho trang c5zone, trang đó dùng widget login, còn forum bạn không có.
Forum bạn thì dùng script này:
Code:
 $(function() {
    var path = location.pathname,
       $login = $('a[href^="/login"]');
    if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
       $login.attr('href', function() {
          return '/login?redirect=' + path;
       });
    }
 });
  Bài viết hay nhất9

@Zzbaivong wrote:
Forum bạn thì dùng script này:
Code:
 $(function() {
    var path = location.pathname,
       $login = $('a[href^="/login"]');
    if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
       $login.attr('href', function() {
          return '/login?redirect=' + path;
       });
    }
 });
 Vẫn không được, bạn ơi! 
  Bài viết hay nhất10
Có lẽ nguyên nhân là cái trình phát nhạc ở đầu diễn đàn đấy.
Nó chuyển trang bạn sang dạng iframe nên vài thông số không đúng, ví dụ location.

Bạn thử script này xem:
Code:
 $(function() {
    var path = window.parent.location.pathname,
      $login = $('a[href^="/login"]');
    if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
      $login.attr('href', function() {
          return '/login?redirect=' + path;
      });
    }
 });
  Bài viết hay nhất11

@Zzbaivong wrote:Có lẽ nguyên nhân là cái trình phát nhạc ở đầu diễn đàn đấy.
Nó chuyển trang bạn sang dạng iframe nên vài thông số không đúng, ví dụ location.

Bạn thử script này xem:
Code:
 $(function() {
    var path = window.parent.location.pathname,
       $login = $('a[href^="/login"]');
    if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
       $login.attr('href', function() {
          return '/login?redirect=' + path;
       });
    }
 });
Mình đã gỡ thanh fat nhạc, thử code mới nhưng vẫn không đc.
Tiện thể, mình có thể đưa thanh fat nhạc đó sang JS  không? Nếu được, biến đổi nó như nào?
  Bài viết hay nhất12
Mình thử trong forum khác cũng không có tac dụng
  Bài viết hay nhất13
You cannot reply to topics in this forum