[Hỏi đáp] Code tự thêm thành viên vào nhóm

  Bài viết hay nhất1
Mình rất thích cái code tự thêm thành viên vào nhóm như mình đủ 100 bài và lên rank thành viên cấp 2 thì sẽ được tự động thêm vào group mà Admin đã liên kết với group, ai có code đó không cho mình xin. Cảm ơn
  Bài viết hay nhất2
ACP Quản lí người dùng và quản lí nhóm Quản lý nhóm
Sửa Bài gửi ít nhất cho phù hợp


Nếu nhóm mới tạo thì chỗ Group auto-subscribe: rồi chỉnh bài viết như trên
  Bài viết hay nhất3
Cảm ơn nhé
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum