[Hỏi đáp] load bài viết khi click vào nút xem thêm ở top_blog_box

  Bài viết hay nhất1
Mình mún làm một code khi click vào nút xem thêm thì tự động load bài viết của trang tiếp theo mà không cần tải lại trang, nếu không còn trang tiếp theo thì thông báo.
Ai có thể viết giúp đoạn code được không, thanks trước.
Demo: http://dinhcao.5forum.net/f13-forum
You cannot reply to topics in this forum