[Đóng góp] Concise - IPB theme cho forumotion (PunBB)

  Bài viết hay nhất1
Mò trên forum hỗ trợ của Forumotion thì thấy 1 cái skin cũng khá là được nên mang về chia sẻ cho anh em
Đề môĐề mô online
http://code-testing.forumtl.com/forum
Hướng dẫn sử dụng
Instruction:
1. Tải file về từ mediafire
2. Vào ACP => Displays => Skin => Choose a theme => Version => Chọn PunBB
- Choose your style: VERSION DEFAULT STYLE
3. Giải nén file ra rồi ACP => Display => Skin => Themes management => Import the skin => Chọn file trong thư mục vừa giải nén rồi bấm 'Import'
4. Rồi các bạn cứ lần lượt thay các templates và JS trong thư mục nhé
Lưu ý:
- Trong CSS thì chỉ có 881 dòng mà thôi nếu có hơn hay thiếu gì thì xóa tất cả và thay lại bằng CSS sau
Spoiler:

Code:

body {
  background-color: #F5F5F5;
  color: #424040;
  font-size: 12px;
  font-family: "Lato";
}
.pun {
  width: 896px;
  background:#fff;
  border:1px solid #ddd;
  -webkit-border-radius:3px;
  -moz-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  -webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 6px;
  -moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 6px;
  box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 6px;
  margin-right: 13.5%;
  padding: 0px;
  color: #424040;
}
#pun-visit, #pun-announcement {
  display: none;
}
.top-logo {
  padding-left: 20%;
  height: 75px;
}
a.logo {
  color:#5f5f5f !important;
  text-shadow:#fff 0px 1px 0px !important;
  height:75px;
  line-height:75px;
  padding:0 12px;
  font-size:35px;
  display:block;
  text-decoration:none;
  font-family: "Lato",sans-serif;
  font-weight: 300;
  float: left;
}
#search {
  float: left;
  padding: 25px 0 0px 25px;
  border-left: 1px solid #D5D5D5;
  margin-left: 13px;
  height: 50px;
}
#search_wrap:hover {
  border-color: #ACABAB;
}
#search_wrap {
  position:relative;
  background:#fff;
  border:1px solid #c7c7c7;
  display:block;
  padding:0 26px 0 4px;
  height:26px;
  line-height:25px;
  -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
  -moz-box-shadow:inset 0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
  box-shadow:inset 0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
  min-width:270px;
  float:left;
}
#main_search {
  font-size: 12px;
  border: 0;
  background: transparent;
  width: 160px;
  outline: 0;
  padding: 5px;
  color: #8B8989;
}
#search_options {
  float: right;
  max-width: 80px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  border-left: 1px solid #eaeaea;
  display: inline-block;
  text-shadow: #fff 0px 1px 0px;
  font-size: 11px;
  height: 26px;
  padding: 0 6px;
  background: #f5f5f5;
  line-height: 26px;
  margin: 0;
}
#search .submit_input {
  background: #3677e0 url('http://i62.tinypic.com/jhzvbp.png') no-repeat 50%;
  text-indent: -3000em;
  padding: 0;
  border: 1px solid #2966c9;
  display: block;
  width: 26px;
  height: 26px;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2);
  -moz-box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255,255,255,0.2);
  box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2);
}
#adv_search {
  width: 28px;
  height: 28px;
  background: url(http://i57.tinypic.com/2zjatl0.png) no-repeat right 50%;
  text-indent: -3000em;
  display: inline-block;
  margin-left: -3px;
}
fieldset, img {
  border: 0;
}
.hide {
  display: none;
}
user agent stylesheetlabel {
  cursor: default;
}
.attach {
  float: right;
}
.login {
  float: right;
  margin-right: 13%;
  margin-top: 2%;
}
.login a {
  color: #6D6C6C;
  text-decoration: none;
  padding-right: 5px;
  font-size: 11px;
}
.register {
  vertical-align: top;
}
.signin {
  vertical-align: top;
}
.box-hover {
  display: inline-block;
  padding-right: 10px;
}
.main .main-head {
  background-image: none;
  background-color: white;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.main .main-head .page-title, .pun h2 {
  font-size: 20px;
  font-family: "Lato";
  color: #000;
  font-weight: 300;
}
.pun table.table td {
  background-color: #fff;
  border-color: #f3f3f3;
  border-bottom: 1px solid #f3f3f3;
}
.pun .main table td.tc2 {
  background-color: #fff;
}
.pun .main table td.tc3 {
  background-color: #fff;
  border-left: none;
  border-bottom: 1px solid #f3f3f3;
  text-align: right;
  padding-right: 10px;
  color: #5a5a5a;
  font: 12px;
  font-family: "Lato";
}
.pun table td.tcl {
  border-bottom: 1px solid #f3f3f3;
}
.pun .main-content {
  border: none;
}
.forumtitle, h2.topic-title a {
  color: #363535 !important;
  text-decoration: none;
  font-weight: lighter;
  font-family: "Lato";
  font-size: 13px;
}
.forumtitle:hover, h2.topic-title a:hover {
  color: #000 !important;
}
.forum-info {
  padding-left: 15px;
  margin: 5px 0px 5px 0px;
}
.forum-description {
  font-size: 10px;
}
.sub-category {
  margin-top: 5px;
  color: white;
}
.sub-category a {
  font-size: 11px;
  color: #363535 !important;
  text-decoration: none;
  font-family: "Lato";
}
.sub-category a:hover {
  color: #000 !important;
}
.forum-image {
  margin-top: 15px;
}
tr.bg-hov:hover td {
  background-color: #FAFAFA !important;
}
#statistics {
  margin-top: -40px;
  margin-bottom: -10px;
  text-align: center !important;
  display: table;
  background: none;
  font-size: 11px;
}
#statistics a {
  color: #222 !important;
}
.statHide{
  display:none !important;
}
.statsPers li span a {
  text-decoration: none !important;
}
.statsPers li > span {
  display: inline-block;
  background: #E2E2E2;
  color: #222;
  padding: 2px 6px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  margin-right: 3px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 2px, rgba(255,255,255,1) 0px 1px 0px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 2px, rgba(255,255,255,1) 0px 1px 0px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 2px, rgba(255,255,255,1) 0px 1px 0px;
}
.statsPers li {
  float: left;
  color:#666;
  margin: 2px 10px;
}
.statsPers {
  list-style: none;
  display: block;
  margin: 0px auto;
  width: 100%;
}
#primary_nav {
  position:absolute;
  margin-left: -85px;
  width:85px;
  overflow:hidden;
  margin-top: 5px;
}
#community_app_menu>li {
  margin:0;
  position:relative;
  float:none;
  display:block;
}
#community_app_menu>li>a {
  color:#909090;
  text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
  -webkit-border-top-left-radius:3px;
  -webkit-border-bottom-left-radius:3px;
  -moz-border-radius:3px 0 0 3px;
  border-radius:3px 0 0 3px;
  display:block;
  outline:none;
  padding:10px 0;
  margin-bottom:1px;
  text-align:center;
  text-decoration: none;
  font-family: "Lato";
}
#community_app_menu>li>a:hover,#community_app_menu>li>a.menu_active {
  background:rgba(0,0,0,0.03);
  color:#555;
}
#community_app_menu>li.active {
  position:relative;
}
#community_app_menu>li.active>a {
  background:#fff;
  text-shadow:none;
  color:#3677e0;
  position:relative;
  border:1px solid #ddd;
  border-right:0;
  -webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.06) 0px 1px 6px;
  -moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.06) 0px 1px 6px;
  box-shadow:rgba(0,0,0,0.06) 0px 1px 6px;
}
#community_app_menu a:before {
  content:"";
  width:32px;
  height:32px;
  display:block;
  margin:0 auto 8px auto;
  background:url("http://www.ipbfocus.com/skindemo/public/style_images/concise34x/nav_icon.png") no-repeat 50% 50%;
}
#community_app_menu #nav_home a:before {
  background-image:url("http://i62.tinypic.com/20u8ktt.png");
}
#community_app_menu #nav_app_forums a:before {
  background-image:url("http://i61.tinypic.com/2hxnifa.png");
}
#community_app_menu #nav_app_members a:before {
  background-image:url("http://i60.tinypic.com/2q21tvl.png");
}
#community_app_menu #nav_app_profile a:before {
  background-image:url("http://i60.tinypic.com/2vc96pk.png");
}
#community_app_menu #nav_app_mailbox a:before {
  background-image:url("http://i60.tinypic.com/19rt6s.png");
}
#primary_nav .active:before, #primary_nav .active:after{
  content:"";
  position: absolute;
  width: 3px;
  height: 3px;
  top: -2px;
  right: 0;
  z-index: 2;
  background: url('http://i58.tinypic.com/117r72w.png') no-repeat 0 0;
}
#primary_nav .active:after{
  background-position:0 -3px;
  top:auto;
  bottom:-2px;
}
#primary_nav a.ipbmenu img{
  margin-right:-6px;
}
.pun-crumbs {
  margin-top: -5px;
  border-bottom: 1px solid #E7E1E1;
  height: 35px;
}
.pun-crumbs p {
  margin-left: 10px;
}
.pun-crumbs p a {
  margin-left: -8px;
  background: url('http://i58.tinypic.com/e7jst3.png') no-repeat 100.2% 0;
  display: inline-block;
  outline: none;
  text-decoration: none;
  height: 30px;
  padding-top: 10px;
  padding-right: 20px;
  font-size: 11px;
  font-family: "Lato";
  font-weight: 400;
  color: #3677e0 !important;
}
.pun-crumbs p a:hover {
  color: #000 !important;
}
.topic-info, .topic-info a span, .topic-info a {
  color: #a4a4a4 !important;
  font-family: "Lato";
  font-size: 11px;
  text-decoration: none;
  margin-top: 3px;
}
.last-post {
  font-family: "Lato"
  font-size: 11px;
  margin-top: 4px;
  color: #a4a4a4;
}
.last-post a {
  text-decoration: none;
}
.last-post a span {
  color: #363535 !important;
}
.last-post a span:hover {
  color: #000 !important;
}
div.main.paged {
  margin-bottom: 3px;
}
.pun .paged-head {
  background-color: none !important;
  border: 0px !important;
}
.pun table .tcr {
  font-size: 11px;
  font-family: "Lato"
  font-weight: 400;
  padding-left: 10px !important;
}
.tcr span a, .tcr span a span {
  text-decoration: none;
  color: #363535 !important;
  font-weight: 400 !important;
}
.tcr span a:hover {
  color: #000 !important;
}
.lastpost-avatar {
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
  border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  margin-right: 10px;
}
.lastpost-avatar img {
  width: 34px;
  height: 34px;
  opacity: 0.8;
  border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
}
.guestMessage {
  background:#f9d79b;
  border:1px solid #d4a24a;
  color:#b85f1d;
  font-size:13px;
  line-height:170%;
  margin-bottom:10px;
  padding:10px;
  -webkit-box-shadow:inset #d49934 0px 1px 4px;
  -moz-box-shadow:inset #d49934 0px 1px 4px;
  box-shadow:inset #d49934 0px 1px 4px;
  -webkit-border-radius:3px;
  -moz-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  padding: 1em;
  font-family: "Lato";
}
.guestMessage a {
  color:#b85f1d;
  text-decoration:none;
  border-bottom:1px solid #d48041;
}

.main-box {
  border-top: 1px solid #eee;
  border-bottom: 1px solid #eee;
  background: #fafafa;
  font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  padding: 8px;
  border-left: none;
  border-right: none;
}
.main-box ul {
  float: right;
}
.main-box ul a {
  margin: 0 5px;
  font-size: 11px;
  color: #727272 !important;
  font-family: "Lato";
  text-decoration: none;
  font-weight: 400;
}
#onlinelist {
  background: white;
  border: 0px;
  border-top:none;
}
#onlinechat {
  background: white;
  border-top: 1px solid #EEE;
  border-top:none;
}
#statistics-change {
  float: left;
  color: #727272 !important;
  font-weight: 400;
  font-family: "Lato";
  font-size: 0;
}
.users-online {
  color: #727272 !important;
  font-weight: 400;
  font-family: "Lato";
  width: 300px;
}
#statistics-change strong {
  font-size: 11px !important;
  margin-right: 3px;
}

#avatar img {
  max-height: 28px;
  margin: 4px -6px 0px;
  padding: 0px;
  position: relative;
  vertical-align: top;
  top: 1px;
  max-width: 28px;
}
#user_navigation{
  float:right;
  color:#5f5f5f;
  font-size:12px;
  font-family:Lato,sans-serif;
  line-height:36px;
  margin:18px 15% 0 0;
}
#user_navigation a{
  color:#5f5f5f;
  float:left;
  padding:0 12px;
  line-height:36px;
  outline:none;
  height:36px;
  -webkit-border-radius:3px;
  -moz-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  text-decoration: none;
}
#user_navigation a:hover {
  background: rgba(255,255,255,0.8);
}
#user_navigation .ipsList_inline li {
  float: left;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.ipsList_inline>li {
  display: inline-block;
}
#inbox_link img{
  background-image:url('http://i.imgur.com/6REF008.png');
}
#inbox_link img{
  width:20px;
  height:20px;
  background-repeat:no-repeat;
  background-position:0 0;
  margin-top:-2px;
}
.topic-author {
  border-bottom: 1px solid #eaeaea;
  background: #f6f6f6;
  text-shadow: #fff 0px 1px 0px;
  float: none;
  width: auto;
  text-align: left;
  position: relative;
  padding: 10px;
}
.author-img {
  display: inline-block;
}
.author-img img {
  width: 94px;
  height: 94px;
  opacity: 0.8;
  border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.2) 0px 1px 5px, inset rgba(0,0,0,0.08) 0px 0px 0px 1px;
}
.author-img img:hover {
  opacity: 1;
}
.author-info {
  display: inline-block;
  position: absolute;
  margin-top: 5px;
  font-size: 11px;
  font-family: "Lato";
  margin-left: 10px;
}
.topic-author h4 {
  padding-bottom: 5px;
}
.topic-author h4.username a {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  font-family: "Lato";
  text-decoration: none;
}
.topic-author h4.username a span {
  color: #333 !important;
}
.author-stats {
  display: inline-block;
  font-family: "Lato";
  font-size: 11px;
  color: #a4a4a4;
  margin-left: 70%;
  position: absolute;
}
.pun .postmain {
  margin: 0 !important;
}
.postfoot {
  margin-left: 0 !important;
  border-top: 1px solid #f0f0f0;
  border-bottom: 1px solid #eaeaea;
  margin-top: 30px;
}
.postfoot img {
  opacity: 0.5;
}
.postfoot img:hover {
  opacity: 1;
}
div#pun-qpost.main {
  margin: 0 !important;
  color: #5f5f5f;
  font-family: "Lato";
}
.pun .entry-content {
  color: #5a5a5a !important;
  font-family: "Lato";
  font-size: 13px;
}
.post-stats {
  color: #cfcfcf !important;
  font-family: "Lato";
  font-size: 11px;
  margin-left: 15px;
  margin-top: 10px;
  position: absolute;
}
.editted-message {
  display: none;
}
.pun .paging b, .pagination b, .pagination span strong {
  border-image: initial;
  border-radius: 3px;
  color: white!important;
  font-size: 12px;
  font-weight: 400!important;
  margin-left: -1px!important;
  padding: 5px 5px!important;
  visibility: visible;
  background: #3677e0;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  -moz-border-radius: 2px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  padding: 1px 5px;
}
.paging a , .paging input, .pagination input {
  border-image: initial;
  border-radius: 3px;
  font-size: 12px!important;
  margin: 2px;
  padding: 5px 5px!important;
  text-shadow: 0 1px 0 white;
  visibility: visible;
  color: #999 !important;
  display: inline-block;
  display: inline-block;
  padding: 1px 4px;
  text-decoration: none;
}
a[href="javascript:Pagination();"] {
  display: none;
}
.pun .paging {
  font-size: 0;
}
.pun .paging a {
  background: #efefef;
}
.pun .paging a:hover {
  background: #e6e6e6;
  color: #747474;
}
.page-number {
  color: #747474;
  font-weight: 300;
  font-size: 12px;
  margin-right: 10px;
}
.page-number strong {
  font-weight: 300 !important;
}
.titlebox {
  background:#f9f9f9;
  border:1px solid #e6e6e6;
  text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
  -moz-border-radius:3px;
  -webkit-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  -webkit-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
  -moz-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
  box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
  padding:10px;
  overflow:hidden;
}
.titlebox dd {
  display:block;
}
.titlebox dava {
  float:left;
}
.titlebox dava a img {
  -moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  -webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  background:#fff;
  border:1px solid #D5D5D5;
  box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  float:left;
  height:50px!important;
  padding:1px;
  width:50px!important
}
.titlebox dava a img:hover {
  -moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  -webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  border-color:#A1A1A1;
  box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2)
}
.ipsBox_withphoto {
  margin-left: 65px;
}
.ipsType_pagetitle {
  font: 300 26px/1.4 Helvetica,Arial,sans-serif;
}
.desc.lighter, .desc.lighter.blend_links a {
  color: #a4a4a4 !important;
}
.padding-box {
  padding: 0px 10px 0px 10px;
}
.ipsBadge {
  display: inline;
}
.pun .main-head .h2, a.exthelp {
  color: #747474 !important;
}
a.exthelp {
  background-image: none !important;
}
.main .main-foot {
  background-color: #fff !important;
}
.subtitle {
  display: none;
}
.main .frm-info {
  background: transparent;
}
#pun-foot {
  display: none;
}
.frm-buttons {
  border-top: none !important;
}
#content2 {
  margin-left: 20%;
  width: 900px !important;
}
#footer_utilities {
  padding: 10px;
  font-size: 11px;
  position: relative;
}
.clear {
  clear: both;
}
.footerleft {
  float: left;
  margin-top: -20px;
}
#backtotop {
  width: 24px;
  height: 24px;
  line-height: 20px;
  left: 50%;
  margin-left: -12px;
  position: absolute;
  display: inline-block;
  background: #BDBDBD;
  text-align: center;
  -moz-border-radius: 16px;
  -webkit-border-radius: 16px;
  border-radius: 16px;
  opacity: 0.4;
  outline: 0;
}
#backtotop:hover{
  background:#af286d;
  color:#fff;
  opacity:1
}
#backtotop img {
  margin-top: 5px;
}
img, .input_check, .input_radio {
  vertical-align: middle;
}
#rss_menu {
  background-color: #FEF3D7;
  border: 1px solid #ED7710;
}
#rss_menu li {
  border-bottom: 1px solid #FCE19B;
}
#rss_menu a {
  color: #ED7710;
  padding: 5px 8px;
}
.ipbmenu_content a {
  text-decoration: none;
  text-align: left;
  display: block;
  padding: 6px 10px;
}
#footer_utilities .ipsList_inline > li > a {
  margin-right: 0px;
  padding: 4px 10px;
  color: #225985;
}
#footer_utilities .ipsList_inline > li > a:hover {
  color: #328687;
}
#copyright {
  color: #848484;
  text-align: right;
  text-shadow: 0px 1px 0px white;
}
#copyright a {
  color: #848484;
  text-decoration: none;
}
#main-content .pun-crumbs {
  display: none;
}
.pun .paged-foot, .pun .paged-head {
  background-color: #fff !important;
}
.paging input {
  color: #747474 !important;
  font-family: "Lato";
}
.pun .main-foot .options a, .pun .main-foot .options a:link {
  color: #5f5f5f;
}
.pun-privmsg a {
  text-decoration: none !important;
}
a[href="/privmsg?folder=savebox"] {
  display: none;
}
.pun .paged-foot {
  border: none !important;
}
.ipsBadge_orange {
  background: none repeat scroll 0 0 #ED7710;
}
.ipsBadge {
  border-radius: 4px 4px 4px 4px;
  color: #FFFFFF;
  display: inline-block;
  font-size: 9px;
  font-weight: bold;
  height: 15px;
  line-height: 15px;
  padding: 0 5px;
  text-transform: uppercase;
  vertical-align: middle;
}
Đổi chữ 'Forumotion' trên header thì vào overall_header tìm kiếm
Code:
<a href="/" class="logo">forumotion</a>
và thay thế chữ 'forumotion' thành từ gì bạn thích nhé
- Để kích hoạt cấu hình tương tự cho IPB, hãy chắc chắn rằng hồ sơ tiên tiến được thiết lập để "không". (Tới ACP => Users and Groups => Users => Profiles=> General options => Advance profile: Thiết lập để Không)
- Hãy chắc chắn để thêm một mặc định avatar cho mọi người dùng để tránh một số lỗi về chủ đề. (Tới ACP => Display => Avatars => Avatars Management => Avatars Management => Default Avatar: Thêm liên kết của hình ảnh)
Dịch bởi: tui
Nguồn: http://help.forumotion.com/t133402-concise-ipb-theme-for-forumotion-punbb
  Bài viết hay nhất2
link dau nhi
  Bài viết hay nhất3
đã cập nhật lại link rồi đó bạn
  Bài viết hay nhất4
skin đệp đấy ^^
  Bài viết hay nhất5
Nên dùng backup temp của baivong khi share skin, nhanh và tiện hơn, thớt rảnh thì làm bằng backup temp của baivong nhé
  Bài viết hay nhất6
thấy cũng được, có điều cái menu dạng cột thấy lạ lạ '_'
  Bài viết hay nhất7

@anhoang_qn wrote:Nên dùng backup temp của baivong khi share skin, nhanh và tiện hơn, thớt rảnh thì làm bằng backup temp của baivong nhé
Ok anh @anhoang_qn tại giờ em chưa có thời gian nên chưa làm được, cảm ơn ảnh đã góp ý
  Bài viết hay nhất8

@ChauLe3 wrote:thấy cũng được, có điều cái menu dạng cột thấy lạ lạ '_'
Đó là dạng Vertical Navigation (dịch là thanh công cụ dọc) mình thấy ở fmcodes nó dùng js nhìn cũng đẹp (click vào Calendar thì cái background sẽ tự chạy đến chỗ đó), chừng nào rãnh mình làm bằng Forumotion Backup Templates của baivong thì trong thời gian này mình sẽ dùng js của @markai30 để làm điều đó và sẽ cập nhật lại sau
  Bài viết hay nhất9
demo: http://www.fmcodes.com/
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum