[Hỏi đáp] Code hoạt động navigation

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là có tự sáng tạo một cái thanh nav, cái khung màu xanh chỗ "Diễn đàn" ấy, mà mình muốn khi click vào "Thành viên" thì cái khung màu xanh sẽ tự chạy qua khu thành viên, bấm vào chỗ nào thì chạy tới chỗ đó. Mong được giúp đỡ.
Demo onl: http://www.andermo.cf/
You cannot reply to topics in this forum