[Hỏi đáp] Skin FPT

  Bài viết hay nhất1

logo forum với link ảnh FPT nó bị die hay sao mà mình tim hoài ko thấy
  Bài viết hay nhất2
Tìm trong overall_header đoạn
Code:
<a id="http://hinh-nen.org/images/14526hinh-nen-ro-bot-dua-xa-chien-dau-anh-dung.jpg" href="#" title="http://hinh-nen.org/images/14526hinh-nen-ro-bot-dua-xa-chien-dau-anh-dung.jpg"></a>
Thay thành
Code:
<img src="http://hinh-nen.org/images/14526hinh-nen-ro-bot-dua-xa-chien-dau-anh-dung.jpg" style="width: 998px; height: 310px;" href=" #" title="http://hinh-nen.org/images/14526hinh-nen-ro-bot-dua-xa-chien-dau-anh-dung.jpg">

Tìm trong CSS đoạn
Code:
.navbar {
  background: url(http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/style/navBG.png) no-repeat;
dùng PTS sửa lại cái logo chứ nó làm dính với thanh nav luôn rồi
  Bài viết hay nhất3
tks bạn nhé
  Bài viết hay nhất4
Nút cảm ơn ko thừa đâu bạn!
  Bài viết hay nhất5
cho YH hay FB gỉ hôm giúp làm vài thứ trong forum với
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum