[Đóng góp] SHARE SKIN BULE DẠNG WAP LẦN 2

  Bài viết hay nhất1
Nói sơ : như skin bên đây Click , mình đã cải tiến thêm nãy ngứa tay quá ngồi vọc ra un :3 . ae nào thích thì lấy nhé mình ko có ý kiến hay đồi hỏi  gì về việt các bạn sữa skin của mình . Skin được làm ngày 2/5/2015 :D  vào vấn đề un nhá !!

Demo :  Here !

Index_box vs Index _ body mình làm biến quá ko làm ae tự thích hợp nhá

Css :

Spoiler:

Code:

/*Buttin*/
.main .main-foot, .main .main-head {background:#345FAC;}
.pun .main-head input{margin-bottom:0}
.pun .frm .frm-buttons input{margin-top:-3px;height:30px;padding:0 10px}
button,input[type="reset"],input[type="button"],input[type="submit"]{margin-top:-3px;height:30px!important;padding:0 10px!important;background:#F4F4F4!important;1px solid #F3F3F3!important}
button,input[type="reset"],input[type="button"],input[type="submit"]{background-color:#0075b1!important;color:#FFF;border-color:#0075b1!important}
button:hover,input[type="reset"]:hover,input[type="button"]:hover,input[type="submit"]:hover{background-color:#777!important;border-color:#666!important}
textarea:focus,button:focus,input:focus,.pun select:focus{border:1px solid #0075b1!important;outline:none}
button:active,input[type="reset"]:active,input[type="button"]:active,input[type="submit"]:active{border-color:#000!important;color:#000!important}
input[type="text"]{background:#FFF!important}
.pun input {border: 1px solid #DDD}
::-webkit-scrollbar { width: 8px; height: 3px;}
::-webkit-scrollbar-button {  width: 0px; height: 0px; }
::-webkit-scrollbar-track {  background-color: #0075b1;}
::-webkit-scrollbar-track-piece { background-color: #FFFFFF;}
::-webkit-scrollbar-thumb { height: 50px; background-color: #0075b1;}
::-webkit-scrollbar-corner { background-color: #999;}
::-webkit-resizer { background-color: #666;}
/*CSS1*/
.pun{
  min-width:948px;
  width:948px;
background: rgb(252, 252, 255) url('http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif');
  padding:10px;
  
}
body {
-webkit-text-size-adjust: 100%;
-moz-text-size-adjust: 100%;
-ms-text-size-adjust: 100%;
text-size-adjust: 100%;
color: rgb(68, 68, 68);
background: rgb(255, 255, 255) url('http://diemtingame.net/styles/default/xenforo/bg.png') repeat;
word-wrap: break-word;
line-height: 1.28;
overflow-x: hidden;
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
.headded{background:#0075b1}
body{background:#ccc;font-family:tahoma}a{text-decoration:none}
.pun{background:#fcfcff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif);padding:10px;width:930px}
.headgm{clear:both}.menugm ul li{display:inline-block;padding:10px}
.menugm ul li a{-webkit-font-smoothing:antialiased;color:#fff;font-family:arial;font-size:11px;font-weight:700;text-transform:uppercase}
.menugm{margin-left:800px}.menugm ul li:hover{-moz-box-shadow:inset 0 4px 0 #77bf37;-webkit-box-shadow:inset 0 4px 0 #77bf37;background:#006fa8;box-shadow:inset 0 4px 0 #77bf37}
.headwrap{background:currentcolor;margin:0 auto;padding:5px;width:958px}#logoBlock{border-bottom:1px solid #0f81bb;box-shadow:inset 0 -1px 0 0 #126792;margin-bottom:15px;max-width:100%}
.anhlogo{float:left}#logo{margin:0 auto;padding:10px;width:1000px}
.navbarzz{white-space:nowrap;word-wrap:normal}
.navbarzz li{list-style:none}
.navbarzz a:hover{border-bottom:2px solid #fff}
.navbarzz a{color:#FFF;display:block;float:left;font-family:'Open Sans', sans-serif;font-size:12px;font-weight:700;height:55px;line-height:75px;outline:0 none;padding:0 10px;text-align:center;text-transform:uppercase;vertical-align:text-bottom}
.pun-crumbs{
  float:left;
  padding: 9px;
  margin:0;
}
.pun-crumbs p{
color: transparent;
}
.pun-crumbs img{
  margin-bottom: -1px;
  margin-right: 13px;
}
.pun-crumbs a{
  display:inline-block!important;
font-size: 11px;
color: #fff;
font-family: arial;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
}

.pun-crumbs a:first-child:before{
  display:none;
}

.pun-crumbs a:before{
  content:"/";
  width:20px;
    height:20px;
  margin-right: 16px;
}
/*SMS*/
#bs_full_inbox {
font-size: 13px;
font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
line-height: 18px;
margin-top: 15px;
display: none;
width: 450px;
background: #fff;
box-shadow: 0px 15px 110px rgba(0,0,0,0.2);
border-radius: 3px;
z-index: 200;
position: absolute;
}
#bs_full_inbox a {
color: #255b79;
text-decoration: none;
}
#bs_full_inbox a:hover {color: #cd3816;}
#bs_full_inbox:before {
border-style: solid;
border-width: 15px;
border-color: transparent transparent #fff;
bottom: 100%;
pointer-events: none;
left: 15px;
content: '';
display: block;
height: 0;
position: absolute;
width: 0;
z-index: 3;
}
.bs_inbox_header {
background: #fff url('http://i.imgur.com/sl0Efuz.png') repeat-x 0 0;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
box-shadow: 0px 1px 6px rgba(0,0,0,0.07);
border-radius: 3px 3px 0px 0px;
padding: 10px;
line-height: 24px;
}
.bs_inbox_header .compose {
font-size: 12px;
line-height: 28px;
padding: 0 15px;
float: right;
background: #262e33;
color: #ffffff !important;
font-weight: 500;
text-align: center;
text-decoration: none;
text-shadow: none;
white-space: nowrap;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
border-radius: 3px;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.1);
-webkit-transition: 0.1s all linear;
-moz-transition: 0.1s all linear;
-ms-transition: 0.1s all linear;
-o-transition: 0.1s all linear;
transition: 0.1s all linear;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
}
.bs_inbox_header .compose:hover {
background-image: url('http://i.imgur.com/eaB5FHK.png');
background-repeat: repeat;
}
.bs_inbox_sectionHead {
font-size: 18px;
color: #333333;
line-height: 24px;
font-weight: 400;
display: inline-block;
margin: 0;
}
.bs_inbox_inner {
width: 100%;
display: table;
table-layout: auto;
position: relative;
border-collapse: separate;
border-spacing: 0;
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
.bs_inbox_li {
width: 100%;
position: relative;
padding: 5px 3px;
border-width: 0 0 1px 0;
border-style: solid;
border-color: #f5f5f5;
}
.bs_inbox_li:last-child {border-bottom: 0;}
.bs_inbox_li strong {font-weight: normal !important;}
.bs_inbox_item, .bs_user_p {
display: table-cell;
padding: 8px 10px;
}
.bs_inbox_item {color: #9c9c9c;}
.bs_inbox_item .topictitle {display: inherit;}
.bs_inbox_footer {
background: #fff url('http://i.imgur.com/sl0Efuz.png') repeat-x 0 0;
text-align: center;
padding: 10px;
line-height: 24px;
border-top: 1px solid #e0e0e0;
box-shadow: 0px -1px 6px rgba(0,0,0,0.07);
border-radius: 0px 0px 3px 3px;
}
.bs_inbox_photo {
background: #fff;
border: 1px solid #fff;
box-shadow: 0px 0px 0px 1px #e2e2e2;
padding: 0.5px;
vertical-align: middle;
line-height: 1px;
position: relative;
border-radius: 150px;
width: 34px;
height: 34px;
}
/* tao link */
.msg a:after{content:"[Link]";font-size:12px} .msg a:link{font-size:0;display:inline-block}
.pun input {border: 1px solid #DDD}
textarea:focus,button:focus,input:focus,.pun select:focus{border:1px solid #0075b1!important;outline:none}
/*Xóa G?ch Link */
a{text-decoration:none}

a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none;
    }

a:hover{
   text-decoration: none !important;
    }
/*************3d link**************/
a:hover{text-decoration: none!important;color : red;text-shadow:0 0 .2em black, 0 0 .2em black, 0 0 .2em black;}
.btop {font-weight: bold;cursor: pointer;}
.btop:hover {text-decoration: underline;}
li {list-style: none;}
/* nhĂ¡y */
blink b{animation:blink .1s infinite;-moz-animation:blink .5s infinite;-webkit-animation:blink .5s infinite}
@-webkit-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-moz-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-ms-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}
a:link,a:active,a:visited {
text-decoration: none;}
a:hover{
text-decoration: none !important;}
a{text-decoration:none}
a:visited
{color: rgb(36, 36, 36);
text-decoration: none;}
a[href]:hover{text-decoration: underline;}
a:hover{_text-decoration: underline;}
a.noOutline{outline: 0 none;}
/*ch? nghiêng và d? bóng*/
a:hover {
 
text-decoration: none;
font-style: italic;
text-shadow: IndianRed 3px 3px 5px;
}
/*Bóng IMG*/
.postbody img  {
box-shadow: 0px 0px 6px #333;
}
.entry-content img  {
box-shadow: 0px 0px 6px #333;
}
  Bài viết hay nhất2
overall_footer_end :

Spoiler:

Code:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                  <ul>
                     <li>
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
</body>
</html>
<div id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="footer-link">
<span>Copyright ©2015, All Rights Reserved</span> <div>
<img src="http://im0.all-up.com/static/images/free-hosting-forum.png" alt="forumotion.com" /></div>
<span>© Bản Quyền thuộc về Lão Đại PK  [KingPrivate]</span> </div> </div> </div> </div>

<script type="text/javascript" async="" src="http://chupy.googlecode.com/files/Cntt-k3%20tipsy.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
    if (Number($("a.mainmenu[href^='/privmsg'] strong").text()) > 0){
    var a = $("a.mainmenu[href^='/privmsg'] strong").text();
    var b = confirm("Bạn có "+a+" tin nhắn mới.Bạn có muốn đến hộp thư.");
    if( b == true){location.href = '/privmsg?folder=inbox'};
    };
    });
  </script>
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
  jQuery("#pwd_bad").html('Quá Đơn Giản');
  jQuery("#pwd_middle").html('Vừa');
  jQuery("#pwd_good").html('Mạnh');
});
</script>
<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kingforum.esy.es/custom.js"></script>

<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kingforum.esy.es/custom.js"></script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<style>#abb1{z-index: 105;}a#abb1 {background-color:#ff6633;top: 240px;left: 0;width: 42px;height: 102px;color: #FFF;cursor: pointer;position: fixed;margin-left: -9px;background-image: url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/44/78/93/dangky10.png');}a#abb1:hover {background-color:#82D23D;margin-left: -5px; }</style>
<a title="Đăng ký thành viên" href="/profile.forum?mode=register" id="abb1" ></a>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<style>#abb1{z-index: 105;}a#abb1 {background-color:#ff6633;top: 240px;left: 0;width: 42px;height: 102px;color: #FFF;cursor: pointer;position: fixed;margin-left: -9px;background-image: url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/44/78/93/dangky10.png');}a#abb1:hover {background-color:#82D23D;margin-left: -5px; }</style>
<a title="Đăng ký thành viên" href="/profile.forum?mode=register" id="abb1" ></a>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">var cbvis = false;var cbload = false;function togglecbox () {var forum_Cbox = document.getElementById("forum_Cbox");var nutlenh = document.getElementById("dong_mo");if (!cbvis) {if (!cbload) {forum_Cbox.innerHTML = '<iframe  src="/chatbox" id="frame_chatbox" marginwidth="0" marginheight="0" width="800" frameborder="0" height="400" scrolling="no"></iframe>';cbload = true;}forum_Cbox.style.display = "block";nutlenh.innerHTML = "";}else {forum_Cbox.style.display = "none";nutlenh.innerHTML = "";}cbvis = !cbvis;}</script>
<div  style="z-index:251;bottom: 76px; right: 0; position: fixed; background: #0075b1 url(http://i57.servimg.com/u/f57/15/64/85/86/cp30310.png) no-repeat -15px center; padding: 15px 9px; border: 2px solid #FFF; border-right: 0; cursor: pointer;" align="right" onclick="togglecbox()"></div><div id="dong_mo"  style="display:none"></div><div id="forum_Cbox" style= "z-index:252;bottom: 78px;display: none; position: fixed; right: 18px;height:400px; width: 800px; line-height: 0;background: #FFF; border: 3px solid #0075b1;cursor: pointer;"> </div>
<a style="right: 0px;" href="#" id="go_top">LÊN ĐẦU TRANG</a>    <style>#go_top{background-color:#0075b1;bottom:30px;color:#FFF;display:block;opacity:.3;padding:5px 10px;position:fixed;right:-130px;text-decoration:none}#go_top:hover{opacity:1}#go_top{-moz-transition:all .3s ease 0;-ms-transition:all .3s ease 0;-o-transition:all .3s ease 0;-webkit-transition:all .3s ease 0;transition:all .3s ease 0}div.footer {height: 180px;background: transparent url('') 50% 180px;position: relative;}div.footer div.container {width: 100%;position: absolute;bottom: 0;}div.footer div.container-2 {width: 670px;margin: 0 auto;}div.footer .logo-fgame, div.footer .logo-hangzhou {margin-top: 25px;width: 220px;height: 68px;}.fleft {float: left;display: inline;}.fleft {float: left;display: inline;}a {text-decoration: none;}a {background: transparent;}div.footer .logo-fgame, div.footer .logo-hangzhou {margin-top: 25px;width: 220px;height: 68px;}div.footer div.container div.content {width: 450px;height: 95px;margin: 25px auto 0 auto;text-align: center;font: 100 12px/1.8 Tahoma;color: #5a5a5a;}p, ol, ul {margin: 0;}.clearfix:before, .clearfix:after {content: "";display: helo;}.footer2 .pageContent{font-size: 11px;color: rgb(178, 177, 177);background: rgb(70, 70, 70) url('http://i.imgur.com/zsIoFzf.png') no-repeat bottom;border-right: 2px solid #990000;border-bottom: 2px solid #990000;border-left: 2px solid #990000;-webkit-border-bottom-right-radius: 5px; -moz-border-radius-bottomright: 5px; -khtml-border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px;-webkit-border-bottom-left-radius: 5px; -moz-border-radius-bottomleft: 5px; -khtml-border-bottom-left-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;overflow: hidden;zoom: 1;width: 1010px;margin-left: 0px;}.footer2 a,.footer2 a:visited{color: rgb(178, 177, 177);padding: 5px;display: block;}.footer2 a:hover,.footer2 a:active{color: rgb(146, 146, 146);}.footer2 .choosers{padding-left: 5px;float: left;overflow: hidden;zoom: 1;}.footer2 .choosers dt{display: none;}.footer2 .choosers dd{float: left;}.footerLinks{padding-right: 5px;float: right;overflow: hidden;zoom: 1;}.footerLinks li{float: left;}.footerLinks a.globalFeed{width: 14px;height: 14px;display: block;text-indent: -9999px;white-space: nowrap;background: url('http://i.imgur.com/3owWshF.png') no-repeat -112px -16px;padding: 0;margin: 5px;}</style>
<script>
  $(window).scroll(function () {
    if ($(window).scrollTop() > 200) {
        $('#toppage').css('display', 'block')
    } else {
        $('#toppage').css('display', 'none')
    }
});
  </script>
  <style>
    #footer { background-color: #2e3133; color: #a3aaae; padding: 0px; text-align: center; padding-bottom: 60px; }@media only screen and (min-width: 768px) { #footer { text-align: left; } }#footer li { margin-bottom: 10px; }#footer li a { color: #a3aaae; }#footer li a:hover { color: #ccd0d2; }#footer h3 { margin-bottom: 25px; margin-top: 60px; }#footer .footer-link { text-align: center; width: 100%; display: inline-block; padding-top: 20px; }#footer .footer-link span { margin: 10px; display: inline-block; color: white; }#footer hr { border-top: 2px solid white; max-width: 100px; margin: 0 auto; margin-top: 40px; width: 100%; }#footer .footer-link i.logo { margin: 0 auto; display: block; padding: 10px; width: 50px; height: 50px; background: url(http://im0.all-up.com/static/images/tmp-sigle.png) no-repeat center center; }
#notif_unread {
background-color: #cb4437;
border-radius: 8px;
font: bold 11px Arial;
color: #fff;
line-height: 16px;
min-width: 14px;
padding: 0 1px;
position: absolute;text-align: center;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.1);z-index: 990;
    }</style>
<style>
#toppage:hover {
opacity: 1;
}
#toppage {
display: none;
position: fixed;
right: 15px;
bottom: 15px;
opacity: 0.2;
-webkit-transition: 0.3s;
-moz-transition-duration: 0.3s;
-htm-transition-duration: 0.3s;
cursor: pointer;
}
  #scroll {
background-color: #ff6e6e;
border-radius: 3px;
color: #fff;
display: none;
padding: 3px 8px;
position: fixed;
right: 20px;
top: 0;
z-index: 500;
}
#scroll:after {
border: 4px solid transparent;
border-left-color: #ff6e6e;
content: " ";
height: 0;
margin-top: -4px;
position: absolute;
right: -8px;
top: 50%;
width: 0;
}
</style>
  Bài viết hay nhất3
overall_header :

Spoiler:

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title><script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  function lang_vi(a) {
      a = a.toLowerCase();
      a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
      a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
      a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
      a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
      a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,
        "u");
      a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
      a = a.replace(/\u0111/g, "d");
      a = a.replace(/\W+/g, "-");
      a = a.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
      a = a.replace(/(-group)$/, "");
      return a.replace(/(-page-\d+)$/, "")
  }
  var path = location.pathname,
      canonical = path + location.search + location.hash;
  /(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path) && history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));
  //]]>
</script>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {

 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

 if (width_max > 0)
 {
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 if (slid_vert)
 {
 var height_max = h_perso;

 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
 }

 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
 _gaq.push(["_trackPageview"]);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
 ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body>
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
        <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
        {LOGIN_POPUP_MSG}
        <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
              <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
              <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
              <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
        </div>
      </div>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
    <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
  <!-- Rip Skin Bố là Chết *** Nhé Nhóc Con-->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
               var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "vi";
                _userdata["activate_toolbar"] = 1;
                _userdata["fix_toolbar"] = 1;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src=\"http://r18.imgfast.net/users/1816/44/03/66/avatars/gallery/kenhga10.gif\" alt=\"\" />";
                _userdata["user_posts"] = 0;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 0;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
           

            if(typeof(_lang) == "undefined")
               var _lang = new Object();
                _lang["Share"] = "Share";
                _lang["Login"] = "Đăng Nhập";
                _lang["Register"] = "Đăng ký";
                _lang["Welcome"] = "Welcome";
                _lang["Notifications"] = "Notifications";
                _lang["See_my_profile"] = "View profile";
                _lang["Edit_profile"] = "Thay đổi lý lịch của bạn";
                _lang["All_Topics"] = "Tất cả chủ đề";
                _lang["All_Messages"] = "Tất cả tin nhắn";
                _lang["js_topics_followed"] = "Watched topics";
                _lang["Admin_panel"] = "Bảng điều khiển của Người Quản Trị";
                _lang["Logout"] = "Thoát";

                _lang["Notif_see_all"] = "See all the notifications";
                _lang["Notif_priv_msg"] = "You have received a <a href=\"/privmsg?folder=inbox&amp;nid=%(nid)s\">private message</a> from <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>";
                _lang["Notif_report"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> has created a <a href=\"/report?nid=%(nid)s\">message report</a>";
                _lang["Notif_friend_req"] = "You have received a <a href=\"/profile?mode=editprofile&amp;nid=%(nid)s&amp;page_profil=friendsfoes\">friend request</a> from <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>";
                _lang["Notif_group_req"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> has made a request to join the group <a href=\"/g%(group_id)d-%(group_url_name)s?nid=%(nid)s\">%(group_name)s</a>";
                _lang["Notif_friend_con"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> has connected";
                _lang["Notif_wall_msg"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> has just written a message on <a href=\"/u%(self)dwall?nid=%(nid)s\">your wall</a>";
                _lang["Notif_abuse"] = "<a href=\"/admin/index.forum?mode=active&amp;nid=%(nid)s&amp;part=misc&amp;sub=support\">An abuse</a> was reported";
                _lang["Notif_topic_watch"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> wrote a message <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">in a watched topic</a>";
                _lang["Notif_topic_watch_p"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> wrote a message <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">in a watched topic</a>";
                _lang["Notif_topic_watch_guest"] = "A guest wrote a message in <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">a topic you watch</a>";
                _lang["Notif_topic_watch_p_guest"] = "A guest wrote a message in <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">a topic you watch</a>";
                _lang["All_PMs"] = "My private messages";
                _lang["rank_title"] = "<span class=\"rainbow\">Thành Viên Mới</span>";
                _lang["No_assigned_rank"] ="Không có chỉ định cấp bậc đặc biệt";
                _lang["Posts"] = "Số bài";
                _lang["PMs"] = "PMs";
                _lang["Reputation"] ="Reputation";
           

                if(typeof(_board) == "undefined")
               var _board = new Object();   
                _board["reputation_active"] = 1;
                _board["Forumotion"] = "Forumotion";
                _board["toolbar_title_url"] = "http://www.forumotion.com";
                _board["toolbar_logo"] = "http://illiweb.com/fa/i/toolbar/pa0.png";
           
$(document).ready(Toolbar.init)
//]]>
</script>
<h1 style="display:none;">Rip Skin bố là chết *** nhé nhóc con !!</h1>
<div class="headded">
<div id="logoBlock">
<div id="logo">
<div class="anhlogo">
<a href="/"><img src="http://i59.servimg.com/u/f59/18/41/70/31/3310.png"/>
</a></div>
<div class="navbarzz">
<ul><li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/memberlist">Thành viên</a></li>
<li><a href="/privmsg?folder=inbox">Tin Nhắn</a></li>
<li><a href="/faq">Trợ giúp</a></li>
<li><a href="/search">Tìm Kiếm</a></li>
<li><a href="">FANPAGE</a></li>
 </ul></div></div>
<div class="clear"></div></div>
<div class="headgm">
<div class="headwrap">
<div class="pun-crumbs noprint">
<p class="crumbs">
<a href="/"><img src="http://kenh143.vcmedia.vn/Images/home_icon.png"/></a>
<a>{L_INDEX} {NAV_CAT_DESC}</a></p></div>
<div class="menugm"><ul>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<li><a href="/login">Đăng Nhập</a></li>
<li><a href="/register">Đăng kí</a></li>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<li><a href="/profile?mode=editprofile">Hồ Sơ</a></li>
<li><a href="/login?logout">Đăng Xuất</a></li>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</ul></div></div></div></div>
  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

  <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
        <div class="container_IE">
    <div class="pun">
             

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                          <div id="container">
                              <div id="content">
                               
                                <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
      </div>
  </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum