[Hỏi đáp] Di chuyển banner lên trên gần nav

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề, mọi người giúp em di chuyển banner lên trên gần với thanh nav dùm em ạ!
Link forum: http://mav-land.forumvi.com
  Bài viết hay nhất2
Vào over_header tìm:

Code:
<div id="Heading">
    <div id="Banner">
        <a href="http://mav-land.forumvi.com/">
            <img src="http://i.imgur.com/sLiDAaq.jpg" />
        </a>
    </div>
</div>

Di chuyển nó lên phía trước
Code:
<div id="ipbwrapper">
  Bài viết hay nhất3

@KirigayaKazuto wrote:Vào over_header tìm:

Code:
<div id="Heading">
    <div id="Banner">
        <a href="http://mav-land.forumvi.com/">
            <img src="http://i.imgur.com/sLiDAaq.jpg" />
        </a>
    </div>
</div>

Di chuyển nó lên phía trước
Code:
<div id="ipbwrapper">
Em làm theo cách này thì banner bị thanh nav che mất một phần, dưới banner thì xuất hiện một khoảng trắng rất lớn
http://mav-land.forumvi.com
  Bài viết hay nhất4
Tìm
Code:
<div id="Banner" style="border: 1px solid #CD0000;">
Sử thành
Code:
<div id="Banner" style="border: 1px solid #CD0000;margin-top: 46px;">

CSS tìm đoạn
Code:
#ipbwrapper{margin:70px auto 30px;padding:20px;background:rgba(255,255,255,0.3);outline:1px solid rgba(255,255,255,0.6)}
Sửa thành
Code:
#ipbwrapper{margin:10px auto 30px;padding:20px;background:rgba(255,255,255,0.3);outline:1px solid rgba(255,255,255,0.6)}
  Bài viết hay nhất5
Đệ làm được rồi! Thanks huynh @KirigayaKazuto và huynh @Boom ạ!
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum