[Đóng góp] Trang nén css tại gia

  Bài viết hay nhất1
Cái này hồi trước méo lang thang trên mấy trang có skin với view đệp đệp thì thấy có trang nén css như thế lày
Thấy hay hay nên méo đem về xài cũng khác là tiện lợi, thành ra cũng muốn chia sẻ luôn cho mọi người
Méo thử tìm trên google, hotrofm hay chinhphuc không có nên méo sẽ đăng ở đây

Demo: http://mfworld.forumvi.com/h7-

Tạo một trang html, sử dụng cả head và foot của forum
Code:
<div id="main-content"><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});</script><script language="JavaScript">var msg="Chức năng này chỉ áp dụng cho thành viên của diễn đàn. Nếu bạn chưa là thành viên vui lòng đăng kí để sử dụng, xin cảm ơn!";function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}}function disableNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {if (e.which==2||e.which==2) {alert(msg);return false;}}}if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;} else {document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;}document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")</script><script type="text/javascript">$(".user-info:contains('Status:'),.user-info:contains('dulieuava: ')").remove();</script><style>  #lightBtn.on {background-position: right top;position: relative;z-index: 100;}.xem-phim.on {border: 1px solid #303030 !important;position: relative;z-index: 100;}#backlight.on {background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.9);height: 100%;left: 0;position: fixed;top: 0;width: 100%;z-index: 99;}#lightBtn {background: url("") repeat scroll left bottom transparent;display: block;height: 36px;margin: 5px auto;width: 36px;}.post-entry a:before{padding-right:2px;content:url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/link-i10.png)}.post-entry [href$=".jpg"]:before,.post-entry [href$=".jpeg"]:before,.post-entry [href$=".png"]:before,.post-entry [href$=".gif"]:before{padding-right:2px;content:url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/links-10.pn)}.post-entry [href^="/"]:before,.post-entry [href^="http://hanhphuc.mobi/"]:before{padding-right:2px;content:url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/insert10.png)!important}.colorpicker {width: 356px;height: 176px;overflow: hidden;position: absolute;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/bg1011.png);font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;display: none;}.colorpicker_color {width: 150px;height: 150px;left: 14px;top: 13px;position: absolute;background: #fff;overflow: hidden;cursor: crosshair;}.colorpicker_color div {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 150px;height: 150px;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/ovl1010.png);}.colorpicker_color div div {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 11px;height: 11px;overflow: hidden;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/select10.gif);margin: -5px 0 0 -5px;}.colorpicker_hue {position: absolute;top: 13px;left: 171px;width: 35px;height: 150px;cursor: n-resize;}.colorpicker_hue div {position: absolute;width: 35px;height: 9px;overflow: hidden;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/indic110.gif) left top;margin: -4px 0 0 0;left: 0px;}.colorpicker_new_color {position: absolute;width: 60px;height: 30px;left: 213px;top: 13px;background: #fff;}.colorpicker_current_color {position: absolute;width: 60px;height: 30px;left: 283px;top: 13px;background: #fff;}.colorpicker input {background-color: transparent;border: 1px solid transparent;position: absolute;font-size: 10px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;color: #898989;top: 4px;right: 11px;text-align: right;margin: 0;padding: 0;height: 11px;}.colorpicker_hex {position: absolute;width: 72px;height: 22px;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/hex1010.png) top;left: 212px;top: 142px;}.colorpicker_hex input {right: 6px;}.colorpicker_field {height: 22px;width: 62px;background-position: top;position: absolute;}.colorpicker_field span {position: absolute;width: 12px;height: 22px;overflow: hidden;top: 0;right: 0;cursor: n-resize;}.colorpicker_rgb_r, .colorpicker_rgb_g, .colorpicker_rgb_b {background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rgb_r110.png);}.colorpicker_rgb_r {top: 52px;left: 212px;}.colorpicker_rgb_g {top: 82px;left: 212px;}.colorpicker_rgb_b {top: 112px;left: 212px;}.colorpicker_hsb_h, .colorpicker_hsb_s, .colorpicker_hsb_b {background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/h1010.png);}.colorpicker_hsb_h {top: 52px;left: 282px;}.colorpicker_hsb_s {top: 82px;left: 282px;}.colorpicker_hsb_b {top: 112px;left: 282px;}.colorpicker_submit {position: absolute;width: 22px;height: 22px;background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/submit10.png) top;left: 322px;top: 142px;overflow: hidden;}.colorpicker_focus {background-position: center;}.colorpicker_hex.colorpicker_focus, .colorpicker_submit.colorpicker_focus, .colorpicker_slider{background-position: bottom;}</style></div><div style="height:3px"></div>
  <p align="center" class="style1">Nén CSS dành cho Quản Lý </p>     

<center>
<textarea cols="50" id="source" onclick="this.select();" rows="10">Code Css</textarea><br>
<span style="font-size: small;"><input id="comments2" type="checkbox"> Xóa chú thích</span><br>
<span style="font-size: small;"><input id="super" type="checkbox"> Siêu Nén (Nén tất cả thành một dòng)</span><br>
<span style="font-size: small;"><input onclick="convert('css')" value="Nén CSS nào!" type="button"><br>
<textarea cols="50" id="result" onclick="this.select();" rows="10">Sau khi nén</textarea></span><br><div id="status">
</div>
<script type="text/javascript">function convert(){var b=$id("source"),c=$id("result"),a=$id("status"),d;c.value=cssOptimize(b.value);b=b.value.length;c=c.value.length;d=(b-c)/b*100;a.innerHTML="Trước: <b>"+b+"</b> bytes. Sau: <b>"+c+"</b> bytes. Tối ưu: <b>"+d.toFixed(1)+"%</b>."}function cssOptimize(a){a=a.replace(/[\r\t\n]/g,"");a=a.replace(/ {2,}/g," ");a=a.replace(/ *([{}:;,]) */g,"$1");a=a.replace(/;}/g,"}");a=a.replace(/#([\da-f])\1([\da-f])\2([\da-f])\3/gi,"#$1$2$3");a=a.replace(/(\d+px)( \1){3}/gi,"$1");a=a.replace(/(\d+px \d+px) \1/gi,"$1");a=a.replace(/(\d+px) (\d+px) (\d+px) \2/gi,"$1 $2 $3");a=a.replace(/(\D)0px/gi,"$10");if(!isChecked("super")){a=a.replace(/}/g,"}\n")}if(isChecked("comments2")){a=a.replace(/\/\*.*?\*\//g,"")}return a}function isChecked(a){return $id(a).checked}function $id(a){return document.getElementById(a)};</script> </center><div id="xd6348ee4" style="clear:both;"><div align="center">
      <div style="text-align:center; display:inline-block; margin:0 auto;">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" syle="padding:0; margin:0; border:none;">
         <tbody>
            <tr>
               <td valign="top" style="padding:32px;"></td>
               <td valign="top" style="padding:32px;"></td>
            </tr>
         </tbody>
         </table>
      </div></div></div><div style="height:3px"></div></div>

Mọi người cứ sửa style tùy thích phù hợp với forum nhé
  Bài viết hay nhất2
nén được cả head àh
  Bài viết hay nhất3
@ReuPhong wrote:nén được cả head àh

Đâu ra =="
Ý là chọn "Use Header and Footer" khi tạo trang html ấy
  Bài viết hay nhất4
@ReuPhong wrote:nén được cả head àh
k, chỉ nén css thôi, còn câu "dùng cả head và footer" là lúc "past" code trên vào html thì ở dòng "Do you wish to use your forum header and footer ?" chọn "có"
túm lại là hàng ngon, xài đc, k bị mất cái gì hết, 1k8 dòng nén còn hơn 400 dòng, quá rẻ, chỉ là nó dài thòn lòn :) (lỡ có gì edit hơi cực, nên tốt nhất save css củ vào 1 trang html :)
  Bài viết hay nhất5
code bị dư 1 </div> xoá đi, để lỗi footer
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum